Skelbimai 05-15

V Velykų sekmadienis

Šiandien yra penktasis Velykų sekmadienis. Dar kartą susirinkome į Eucharistinę puotą, kad pasimaitintume Dievo žodžiu ir eucharistine duona. Stiprinami Dievo dovanų, įžengsime į naujus dar vienos savaitės iššūkius ir liudysime savo tikėjimą Prisikėlusiu Viešpačiu.

Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda už taiką.

Gegužės mėnesį, kai ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Negalinčius dalyvauti pamaldose bažnyčioje kviečiame melstis šeimose, savo namuose.

Penktadieniais 20 val. kviečiame visus jungtis į bendrą Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą ir S. Faustinos „Dienoraščio” skaitymą. Susitikime Online mūsų parapijos puslapyje lt https://vilniauskalvarijos.lt/ arba Youtube.

Šį sekmadienį neįvyks jaunimo diskusijų klubas, bet nenusiminkite, Jūsų laukiame ateinantį sekmadienį, gegužės 22 d. po 16.00 val. šv. Mišių.

Tujos Sekminėms, gegužės 30 d., pirmadienį, pinsime tujų vainikus, kurie papuoš ir centrines mūsų bažnyčios duris, bei įėjimo į pievą vartelius, kur mes iškilmingai švęsime Sekmines, šv. Dvasios atsiuntimo iškilmę birželio 5 d.

Parapijoje pradėjome naująCaritas programą – „Šeimų draugystė”. Jos esmė, kad lietuvių šeimos (ar pavieniai asmenys) susidraugautų su ukrainiečių šeimomis (ar pavieniais asmenimis). Susidraugautų, tai reiškia, kad reguliariai, pagal poreikius, susitiktų, eitų kartu pasivaikščioti, pasikviestų pietų ar į kokį renginį – t.y. bendraytų pagal savo pomėgius ir poreikius. Mes ieškome tokių šeimų (asmenų), kurie norėtų bendrauti su ukrainiečiais, o Caritas ieškos ukrainiečių šeimų (asmenų), kurie norėtų su lietuviais draugauti.

Programos dalyviams – lietuvių šeimoms – pradžioje numatyti mokymai, o vėliau kviesime visas šeimas į bendrus renginius, ekskursijas, vasaros metu – į susitikimus parapijos pievoje.

Kviečiame atsiliepti visus, kurie norėtų užmegzti draugystę su nuo karo pabėgusiais ukrainiečiais, taip pat tuos, kurie esate priėmę pas save ar šiaip palaikote santykius su ukrainiečių šeimomis (ar pavieniais) asmenimis.

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma ir nuostabius mūsų kaimynės s. Gintautės atvirukus.

VISIEMS PALAIMINTOS VISIEMS SAVAITĖS