INFORMACIJA TĖVAMS DĖL VAIKŲ RUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI

Mūsų parapijos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje 9 – 10 metų vaikai (3-4 kl.),

mokykloje lankantys tikybą, Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai)

ruošiami vienerius mokslo metus (spalio – gegužės mėn.) pagal Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro parengtą programą.

Šių susitikimų metu parapijos katechetai siekia ne tik supažindinti, bet ir atvesti vaikus į bendrystę su Jėzumi Kristumi, įvedant juos į sakramentinį gyvenimą. Organizuojame kuo įdomesnę veiklą, kad vaikai patys atrastų, dalytųsi patirtimi ir išmoktus dalykus pritaikytų gyvenime. Kad augtų visa vaiko asmenybė – tiek mąstymas, jausmai bei vaizduotė, tiek ir sąžinė bei pasiryžimai, vaikai suskirstomi į nedideles 15 – 20 asmenų grupeles.

Vaikai priimami tik iš anksto tėvams juos užregistravus!

Į registraciją atsineškite užpildytą PRAŠYMĄ ir KRIKŠTO LIUDIJIMO kopiją


TĖVŲ PRAŠYMAS – dėl I komunijos (pildomas kompiuteriu)
TĖVŲ PRAŠYMAS – dėl I komunijos (pildomas ranka)

Užsiėmimai vyksta 1 val. kartą per savaitę darbo dienomis (popiet arba vakare), o sekmadieniais visi vaikai su tėvais privalo dalyvauti 10.30 val. Šv. Mišiose (pagal dabartinę epidemiologinę situaciją vieną kartą per mėnesį su grupe gyvai, kitus sekmadienius online). Tėvams bus organizuojamos tėvų katechezės.

9-10 m. vaikų, mokykloje lankančių tikybą ir norinčių šiais mokslo metais pasiruošti Pirmajai Komunijai,

registracija vyks parapijos namuose (Kalvarijų g. 329):

  • Rugsėjo 15 d. (trečiad.) 17.00 – 20.00 val.,
  • Rugsėjo 17 d. (penktad.) 16.00 – 18.00 val.,
  • Rugsėjo 19 d. (sekmad.) 11.40 – 14.00 val.,
  • Rugsėjo 22 d. (trečiad.) 17.00 – 19.00 val.

Į registraciją atvyksta tik vienas iš tėvų, vaiko vesti nereikia.

REGISTRACIJA I KOMUNIJAI

VAIKŲ REGISTRACIJA BAIGTA, VIETŲ NEBETURIME

LAUKSIME JŪSŲ KITŲ METŲ RUGSĖJO PRADŽIOJE

Registracijos laikas gali keistis, todėl sekite informaciją

Kalvarijų internetiniame puslapyje

LAUKIAME JŪSŲ!