Registracija Sutvirtinimo Sakramentui

Nuo spalio 4d. iki gegužės pabaigos (nuo 15 metų amžiaus, lankančius mokykloje tikybos pamokas) bei suaugusiuosius ruošiame Sutvirtinimui (lietuvių k.).

Pasirengimas Sutvirtinimui Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje lietuvių kalba vyks 2 etapais:
1) Alfa kursas pirmadieniais (nuo 2021 m. spalio iki gruodžio vidurio);
2) pabaigus Alfa kursą – katechezės vieną kartą per savaitę darbo dienomis (tęsis iki gegužės pabaigos).
Besiruošiančiuosius kviečiame kiekvieną sekmadienį švęsti Mišias 16 val. Kalvarijų bažnyčioje.
Sutvirtinimo iškilmė (lietuvių kalba) numatoma per Sekmines – 2022-06-05.

Registracija vyksta iki rugsėjo 29 d., internetu arba zakristijoje.

Registracija internetu

—————————– ČIA —————————–