KALĖDŲ LAIKOTARPIO PAMALDŲ TVARKA

Išpažinčių klausoma

Gruodžio 17 d. nuo 13.00 iki 17.00 val.

 

Susitaikinimo pamaldos (išpažintys)

Gruodžio 18 d. 14.30 val.

Šv. Mišios 16.00 val.

 

Advento rekolekcijos

Gruodžio 19-20 d. 19.00 val.

 

Kūčios. Piemenėlių Šv. Mišios

Gruodžio 24 d. 21.00* val.

 

Kristaus gimimas (Kalėdos)

Gruodžio 25 d. 10.30*, 12.00*, 16.00 val.

 

Antroji Kalėdų diena

Gruodžio 26 d. 10.30*, 12.00 val.

 

Padėkos Šv. Mišios ir Naujųjų metų sutikimas

Gruodžio 31 d. 23.00* val.

 

Dievo Gimdytojos iškilmė

Sausio 1 d. Šv. Mišios 10.30*, 12.00, 16.00 val.

 

Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)

Sausio 6 d. 7.00, 12.00*, 19.00 val.

 

* Šv. Mišios transliuojamos vilniauskalvarijos.lt bei Youtube kanale „Vilniaus Kalvarijos“