2022 12 11 PARAPIJOS SKELBIMAI

III Advento (džiaugsmo) sekmadienio (gruodžio 11 d.) skelbimai

Kaip visada, III Advento sekmadienio rinkliava buvo skirta mūsų parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos Carito karitatyvinei veiklai paremti. Dėkojame už jūsų dosnumą!

 

Gruodžio 14 d., trečiadienį, mažieji parapijos atlaidai, 11.30 val. Rožinio malda, o 12 val. šv. Mišios. Tiek rožinį, tiek šv. Mišias transliuos Marijos radijas.

 

Gruodžio 17 d., šeštadienį, nuo 13 iki 17 val. kunigai klausys išpažinčių bažnyčioje. Neatidėliokime išpažinties paskutinėms Advento dienoms.

 

Kitą sekmadienį, gruodžio 18 d., pradėsime šių metų Advento rekolekcijas: 14.30 val. bus susitaikinimo pamaldos, kurių metu kunigai klausys išpažinčių, 16 val. šv. Mišios.

O gruodžio 19 ir 20 dienomis, 19 val., kviečiame į rekolekcijų šv. Mišias su pamokslu – rekolekcijas šiais metais praves kun. Kęstutis Dvareckas. Šiomis dienomis nuo 18 val. bus taip pat klausoma išpažinčių.

 

Gruodžio 19 d., pirmadienį, planuojame namuose lankyti ligonius ir vyresniojo amžiaus žmones, kurie norėtų prie Šv. Kalėdas atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją.

Labai prašome juos užrašyti mūsų zakristijoje.

 

Dar vienas Advento išskirtinumas: Rarotų šv. Mišios žvakių šviesoje. Jos bus aukojamos šiokiadieniais 7 val. ryte.

 

Ketvirtadieniais, po rytinių šv. Mišių, norime pakviesti į valandinę Švč. Sakramento Adoraciją ir pabūti Viešpaties artumoje.

 

Pašventintus Kalėdaičius rasite mūsų bažnyčios zakristijoje. Prie Marijos altoriaus kviečiame įsigyti Carito žvakučių „Gerumas mus vienija“, kurias uždegti galite savo Advento vainike. Kaip ir kasmet, prie Kryžiaus relikvijos pastatyta žaislų dėžė – kviečiame paaukoti tik geros kokybės žaislusCARITAS globojamiems vaikams.

 

Skelbimas vaikams, šeimoms, jauniems ir seniems bei visiems, mokantiems rašyti. Visą Adventą kviečiame rašyti laiškus, Kalėdines atvirutes ir sveikinimus gerontologijos centre gyvenantiems seneliams ir ne tik jiems. Savo kalėdinį sveikinimą atneškite į zakristiją, o mes jį perduosime vienišiems seneliams.

 

Taip pat kviečiame parapijos vaikus kartu su tėveliais padaryti žaislą mūsų parapijos eglutei, kuri stovės lauke, šalia parapijos namų.

 

Šį ir kiekvieną Advento sekmadienį jaunimas kviečia užsukti prie jaunimo staliuko sušilti – jūsų lauks skani kava, natūrali arbata, kakava bei sausainiai ir saldumynai prie jos. Taip pat už auką galėsite įsigyti rankų darbo natūralių žvakidžių bei iš jų pasidaryti Advento vainiką arba pasipuošti Kūčių stalą.

Visos aukos bus skiriamos jaunimo kelionei į Pasaulines jaunimo dienas paremti.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma.

Taip pat galima įsigyti kalendorių 2023 metams.

 

Primename, jog sekmadieniais ir švenčių dienomis eismas prie mūsų bažnyčios vyksta ratu: atvažiuokime pro seminariją, o išvažiuokime link Jeruzalės „IKI” parduotuvės.