Koplyčios

Didžiuma mūrinių koplyčių yra keturkampės, kelios – pasagos formos, Marijos koplytėlė – su nedidele daugiakampe apside. Daugelis jų tiktai vieno aukšto su piramidiniais ar dvišlaičiais stogais, skliautais ir arkomis. Iš pirmo žvilgsnio labai panašios koplyčios išties skiriasi stogo forma, langų angomis, puošyba.

Architektūra išsiskiria seniausios koplyčios – Kristaus kapo (pastatyta, matyt, 1683 m.) ir veikiausiai maždaug to paties amžiaus Marijos koplyčia. Abi uždaros ir didesnės negu kitos Kryžiaus kelio stotys. Marijos koplyčioje yra mažas altorėlis, o Kapo koplyčioje – vos ne žmogaus dydžio Kristaus kūno skulptūra. Giliai panirusi į žemę koplyčia, žyminti tris (IX, X, XI) stotis. Požemyje, tartum Jeruzalės laikų rūsyje, kur po suėmimo buvo įmestas Jėzus, stovi Jėzaus skulptūra. Viena didžiausių koplyčių – Rotušės. Ji dviaukštė, taip parodoma, kad Jėzus Rotušėje lankėsi dukart. Ant tiltelio per Kedroną įrengta paprasta, liaudies menininkų įvairiose Lietuvos vietovėse statytas koplytėles primenanti medinė koplyčia.