Skelbimai 11-21

XXXIV eilinė savaitė

  • Lapkričio 21 d. – švenčiame Kristaus Karaliaus iškilme, ir tradiciškai visos surinktos aukos yra skirtos Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui. Rektorius laiške savo, vadovybės ir klierikų vardu nuoširdžiai dėkoja ir aukas, kuriomis taip dosniai Jūs kiekvienais metais remiate seminariją. Šiuo metu seminarijoje mokosi 24 klierikai, 10 iš jų priklauso Vilniaus arkivyskupijai. Dar 6 kandidatai iš Vilniaus arkivyskupijos mokosi Kauno kunigų seminarijoje.
  • Lapkričio 28 d. – tai pirmasis Advento sekmadienis. Adventas mūsų džiugus Kristaus gimimo laukimo laikotarpis. Advento simbolis – vainikas, su keturiomis žvakėmis, kurios primena mums keturis Advento sekmadienius. Tikiuosi tokių vainikų nepritrūks ir jūsų šeimose, o visi atneštieji advento vainikai kitą sekmadienį į bažnyčią bus laiminami po kiekvienų Mišių.
  • Kitą sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių bus pašventinti Kalėdaičiai, kuriuos galima bus įsigyti bažnyčioje per visą Advento laikotarpį.
  • Dar vienas advento išskirtinumas: Rarotų šv. Mišios žvakių šviesoje. Jos bus aukojamos šiokiadieniais 07.00 val. ryte.
  • Kiekvieną ketvirtadienį 20.00 Zoom platformoje kviečiame kartu su mūsų mons. Janu Kasiukevičiumi skaityti Šv. Raštą LECTIO DIVINA metodu.  <<<NUORODA>>>
  • Kviečiame aplankyti Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos parodą “KRISTAUS KANČIOS ISTORIJA” (Paroda bus eksponuojama mūsų parapijos namų didžiojoje salėje iki gruodžio 31 d.).
  • Parapijos jaunimas kviečia nepamiršti pildyti BINGO! Šiandien po 16 val. šv. Mišių jūsų vėl lauks diskusijų klubas. Apie šių dienų aktualijas ir pabėgėlių krizę kalbėsimės su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu. Ateikime, kalbėkimės ir kartu pažvelkime į situaciją iš kitos pusės.
  • Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma. O vaikams norime pasiūlyti Advento kelionės kalendorių, kuris padės visai šeimai prasmingiau ir kūrybiškiau išgyventi Advento laikotarpį, kurį netrūkus pradėsime ir dar labiau pasiruošti šv. Kalėdoms. Nauji kalendoriai laukia Jūsų zakristijoje, jų kaina 5 eurai.

Palaimintos savaitės