SKELBIMAI 12-05

Adventas – džiugus Kristaus gimimo laukimo laikas. Advento simbolis – vainikas, su keturiomis žvakėmis, kurios primena mums keturis Advento sekmadienius.

Gruodžio 5 d. 18 val. turėjome ADVENTO VAKARĄ,  kurį parengė LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS BENDRUOMENĖ.

Gruodžio 6d. – Pirmasis mėn. pirmadienis –  aukojamos sudetinės šv. Mišios su mišparais už mūsų mirusiuosius.

Trečiadienį, švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, šv. Mišios kaip visada 07.00 val., ryte ir 19.00 val. vakare.

Gruodžio 11 ir 18 d., šeštadieniais, nuo 13.00 iki 17.00 val. kunigai klausys išpažinčių bažnyčioje. Neatidėkime išpažinties į paskutines Advento dienas.

Dar vienas advento išskirtinumas: Rarotų šv. Mišios žvakių šviesoje. Jos bus aukojamos šiokiadieniais 07.00 val. ryte.

Nuo advento pradžios ketvirtadieniais po rytinių šv. Mišių norime pakviesti į valandinę Švč. Sakramento Adoracija, pabūti Viešpaties artumoje.

Pašventintų Kalėdaičius sekmadieniais rasite prie šoninių durų, o šiokiadieniais – zakristijoje. Prie Marijos altoriaus kviečiame įsigyti Carito žvakučių „Gerumas mus vienija“, kurias uždekite savo Advento vainike. Kaip ir kasmet, prie Kryžiaus relikvijos pastatyta Žaislų dėžė – kviečiame paaukoti tik gerus žaislus CARITAS globojamiems vaikams.

Skelbimas vaikams, šeimoms, jauniems ir seniems bei visiems mokantiems rašyti. Visą Adventą kviečiame rašyti laiškus, kalėdines atvirutes ir sveikinimus Gerontologijos centre gyvenantiems seneliams. Savo kalėdinį sveikinimą atneškite į zakristiją, o mes jį perduosime vienišiems seneliams.

Tai pat kviečiame parapijos vaikus kartu su tėveliai padaryti žaislą mūsų parapijos eglutei, kuri stovės laukia šalia parapijos namų.

Parapijos jaunimas gruodžio 9 d., ateinantį ketvirtadienį (20 val.) kviečia į Taizé pamaldas. Susitikime giesmei ir maldos bendrystei paskutinį kart šiais kalendoriniais metais.

Išmaniosios adventinių giesmių atvirutės, kurias galite padovanoti brangiems artimiesiems laukia jūsų zakristijoje. Kalėdinių atviručių su džiaugsmingomis kalėdinėmis giesmėmis tiražas jau atkeliaus ateinančią savaitę.

Jei pritrūko kūrybinio polėkio susigalvojant šį adventą įprasminantį pasiryžimą – dar ne vėlu: bažnyčios gale rasite krepšelius su lapeliais, kuriuos kviečiame išsitraukti ir ištrauktas užduotis pasiryžti įgyvendinti.

Kiekvieną ketvirtadienį 20.00 Zoom platformoje kviečiame kartu su mūsų mons. Janu Kasiukevičiumi skaityti Šv. Raštą LECTIO DIVINA metodu.

Kviečiame aplankyti Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos parodą “KRISTAUS KANČIOS ISTORIJA” (Paroda bus eksponuojama mūsų parapijos namų didžiojoje salėje iki gruodžio 31 d.).

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti naujus žurnalų šeimai Kelionė bei Artuma

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Palaimintos savaitės