Skelbimai 12-19

IV ADVENTO SEKMADIENIS

Jau paskutinis Advento sekmadienis. Išnaudokime šias kelias advento laukimo dienas, kad dvasiškai pasiruoštume Viešpaties gimimo šventei. Meldžiamės, kad artėjant šventei mūsų uolumas augtų ir kad oriai švęstume Dievo Sūnaus gimimo slėpinį. 

Rarotų šv. Mišios žvakių šviesoje šiokiadieniais 07.00 val. ryte, gruodžio 24 penktadienį tai pat.

Ketvirtadieniais po rytinių šv. Mišių kviečiame į valandinę Švč. Sakramento Adoracija, pabūti Viešpaties artumoje.

Pašventintus Kalėdaičius sekmadieniais rasite prie šoninių durų, o šiokiadieniais – zakristijoje. Kaip ir kasmet, prie Kryžiaus relikvijos pastatyta Žaislų dėžė – kviečiame paaukoti tik gerus žaislus CARITAS globojamiems vaikams.

Skelbimas vaikams, šeimoms, jauniems ir seniems bei visiems, mokantiems rašyti. Visą Adventą kviečiame rašyti laiškus, kalėdines atvirutes ir sveikinimus Gerontologijos centre gyvenantiems seneliams. Savo kalėdinį sveikinimą atneškite į zakristiją, o mes jį perduosime vienišiems seneliams.

Tai pat kviečiame parapijos vaikus kartu su tėveliais padaryti žaislą mūsų parapijos eglutei, kuri stovės lauke šalia parapijos namų. 

Zakristijoje dar turime išmaniųjų kalėdinių atviručių, kuriomis galite nustebinti savo artimuosius. Suskubkite, nes atviručių kiekis ribotas! 

Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarką rasite plakatuose ant bažnyčios durų, skelbimų lentose ir parapijos interneto svetainėje. 

Gruodžio 24 d., – sėsime prie Kalėdų Kūčių stalo su savo artimaisiais. Pasirūpinkime religiniu šios vakarienės aspektu. Pasimelskime, paskaitykime šventojo Luko evangeliją apie Kristaus gimimą, laužykime kalėdaičius ir giedokime kalėdines giesmes. Išlaikykime tradicinį šio vakaro pobūdį. Tegul tai būna šeimos susibūrimo metas, kupinas gerumo, taip pat galimybė susitaikyti mūsų šeimose. Maldoje prisiminkime tuos, kurie šiemet nesėdės jau prie stalo. 

Viešpaties gimimo slėpinio šventimas prasidės 21 val. Piemenėlių Mišiomis. Kitos Mišios per Kristaus Gimimo Iškilmę bus aukojamos 10.30, 12.00 ir 16.00 val.    

Gruodžio 26 d., – švenčiama Šventosios Šeimos šventė: Jėzus, Marija ir Juozapas. Mišios mūsų bažnyčioje bus švenčiamos įprasta sekmadienio tvarką. 

Sausio 13d. (ketvirtadienis) 20.00 val.Zoom platformoje kviečiame kartu su mūsų mons. Janu Kasiukevičiumi skaityti Šv. Raštą LECTIO DIVINA metodu. (gruodžio 23 ir 30 bei sausio 6 dienomis susitikimo nebus)

Kviečiame aplankyti Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos parodą “KRISTAUS KANČIOS ISTORIJA” (Paroda bus eksponuojama mūsų parapijos namų didžiojoje salėje iki gruodžio 31 d.).

Norime priminti, kad sekmadieniais eismas prie mūsų bažnyčios vyksta ratu: atvažiuokime pro seminariją, o išvažiuokime link Jeruzalės IKI parduotuvės.

Dėkojame visiems geradariams ir Vilniaus Kalvarijų mylėtojams – aukojantiems mūsų parapijos išlaikymui! https://bank.paysera.com/popup/pay/pick_payment_email

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti naujus žurnalų šeimai Kelionė bei Artuma numerius. Tai pat kviečiame įsigyti Jūratės Misevičiūtės knygą „4 keliai prie Gyvybės Medžio”. Kas yra bendro tarp Apokalipsės, Ispanijos ir Vilniaus Kalvarijų? Atsakymas šioje knygoje. 

Palaimintos savaitės