2022 11 20 PARAPIJOS SKELBIMAI

Kristaus Karaliaus iškilmė   Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmę ir, tradiciškai, visos surinktos aukos yra skiriamos Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui. Rektorius savo laiške vadovybės ir klierikų vardu nuoširdžiai dėkoja už aukas, kuriomis taip dosniai kiekvienais metais remiate seminariją. Šiuo metu seminarijoje mokosi 20 klierikų, 9 iš jų priklauso Vilniaus arkivyskupijai. Dar 5 kandidatai iš Vilniaus …

2022 11 20 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »