2023 03 19 PARAPIJOS SKELBIMAI

IV Gavėnios (Laetare) sekmadienio (kovo 19 d.) skelbimai

 

Dėkojame už aktyvų ir dosnų dalyvavimą Maisto banko akcijoje. Surinkta: 1035 vnt. produktų. Ačiū visiems savanoriams ir parėmusiems šią nuostabią akciją.

 

Pirmadienį, kovo 20 d., (išimties tvarka) švęsime šv. Juozapo iškilmę.

Šv. Mišios 7.00 ir 19.00 val.

 

Šeštadienį, kovo 25 d., švęsime Viešpaties Apreiškimo iškilmę.

Šv. Mišios tą dieną mūsų bažnyčioje 12.00 ir 19.00 val.

 

Gavėnios laikotarpio pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:

Kryžiaus Kelias penktadieniais 18.40 val.

Graudūs Verksmai sekmadieniais 11.30 val.

 

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį, po 16 val. Šv. Mišių, kviečiame į popiežiaus laiško Christus Vivit skaitymą ir diskusiją parapijos namuose. Nepraleiskime progos susitikti ir prasmingai pabendrauti aktualiomis temomis.

 

Visą Gavėnios laikotarpį bažnyčioje jūsų laukia pasninko dėžė: kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones, aukojant ilgesnio galiojimo maisto produktus.

 

Gavėnia taip pat yra laikas atgalai ir susitaikinimui. Mūsų bažnyčioje išpažintys klausomos kasdien prieš kiekvienas šventąsias Mišias. Nepamirškime gerai pasiruošti išpažinčiai ir įvykdyti visas atgailos Sakramento sąlygas.

 

Didįjį Pirmadienį (balandžio 3 d.) lankysime mūsų parapijos ligonius bei vyresnio amžiaus žmones, kurie norėtų atlikti velykinę išpažintį ir priimti Šv. Komuniją. Jeigu turite savo aplinkoje tokių žmonių arba juos pažįstate, prašome užrašyti juos zakristijoje.

 

Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM Vilniaus Kalvarijų parapijai. Užpildyti reikalingą formą kviečiame iki gegužės 1 d. Nuo šių metų parama skiriama tik elektroniniu būdu. Daugiau informacijos zakristijoje.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti žurnalus šeimai Kelionė ir Artuma bei žavingą žurnalą vaikams Bitutė.