2023 03 26 PARAPIJOS SKELBIMAI

IV Gavėnios (Laetare) sekmadienio (kovo 26 d.) skelbimai

 

Gavėnios laikotarpio pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:

Kryžiaus Kelias penktadieniais 18.40 val.

Graudūs Verksmai sekmadieniais 11.30 val.

 

Balandžio 1 d., šeštadienį, kviečiame eiti Kryžiaus kelią:

8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios Baltupiuose;

12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

 

Balandžio 2 d., švęsime Verbų sekmadienį. Verbos laiminamos kiekvienų šv. Mišių metu. Šią dieną prisiminsime iškilmingą Viešpaties Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę. Verbų sekmadienis – Didžiosios savaitės pradžia, kurios metu prisiminsime svarbiausius išganymo įvykius: Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą.

Tradiciškai, Verbų sekmadienio rinkliava skirta Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui, ačiū, kad ir tokiu būdu prisidedate prie busimų kunigų formacijos.

 

Tądien parapijos jaunimas prekiaus jų pačių rištomis verbomis, tad nelikime abejingi ir auka prisidėkime prie parapijos jaunimo svajonių ir esamų veiklų. 

 

Didįjį Pirmadienį, Antradienį ir Trečiadienį – gavėnios rekolekcijos. šv. Mišios su rekolekcijų homilija 19 val.

Didįjį Trečiadienį susitaikinimo pamaldos 18 val.

Visą Didžiosios savaitės ir Velykų laiko pamaldų tvarką rasite plakatuose ant bažnyčios durų arba parapijos feisbuko paskyroje.

 

Visą Gavėnios laikotarpį bažnyčioje jūsų laukia pasninko dėžė: kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones, aukojant ilgesnio galiojimo maisto produktus.

 

Didįjį Pirmadienį (balandžio 3 d.) lankysime mūsų parapijos ligonius bei vyresnio amžiaus žmones, kurie norėtų atlikti velykinę išpažintį ir priimti Šv. Komuniją. Jeigu turite savo aplinkoje tokių žmonių arba juos pažįstate, prašome užrašyti juos zakristijoje

           

Jau galima užrašyti mums brangių gyvųjų vardus, kuriuos per Dievo Gailestingumo Oktavą (balandžio 10 – balandžio 16 d..) pavesime Dievo GailestingumuiUž juos melsimės per vakarines Šv. Mišias 19 val.

Bažnyčios gale galima rasti lapelius, kuriuose galima užrašyti artimųjų vardus bei datą (nuo balandžio 10 iki balandžio 16 dienos imtinai), kada norėtumėte, kad šie būtų perskaityti. Užrašytus lapelius kviečiame atnešti į zakristiją.

,,Melskimės vieni už kitus” – ragino Šv. Jokūbas, tad kviečiame atsiliepti į šį raginimą.

 

Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM Vilniaus Kalvarijų parapijai. Užpildyti reikalingą formą kviečiame iki gegužės 1 d. Nuo šių metų parama skiriama tik elektroniniu būdu. Daugiau informacijos zakristijoje.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti žurnalus šeimai Kelionė ir Artuma bei žavingą žurnalą vaikams Bitutė.