DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ LAIKO PAMALDŲ TVARKA VILNIAUS KALVARIJOSE

VERBŲ SEKMADIENIS
Balandžio 2 d.
Verbos laiminamos kiekvienų šv. Mišių metu 10.30, 12.00 ir 16.00 val.

DIDYSIS PIRMADIENIS
Balandžio 3 d.
Šv. Mišios (gavėnios rekolekcijos) 19.00 val.

DIDYSIS ANTRADIENIS
Balandžio 4 d.
Šv. Mišios (gavėnios rekolekcijos) 19.00 val.

DIDYSIS TREČIADIENIS
Balandžio 5 d.
Susitaikinimo pamaldos (LT ir PL) 18.00 val.
Šv. Mišios (gavėnios rekolekcijos) 19.00 val.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Balandžio 6 d.
Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 19.00 val.

DIDYSIS PENKTADIENIS
Balandžio 7 d.
Kryžiaus kelias nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios 15.00 val.
Kristaus Kančios pamaldos 19.00 val.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
Balandžio 8 d.
Velykų valgių šventinimas 12.00-17.00 val. (kas pusvalandį)
Velyknakčio Šv. Mišios 21.00 val.

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
Balandžio 9 d.
Šv. Mišios Viešpaties Prisikėlimo garbei 9.00 ir 12.00 val.

VELYKŲ ANTROJI DIENA
Balandžio 10 d. Šv. Mišios 10.30 ir 12.00 val.


Gailestingumo oktava balandžio 9-16 d.
Šv. Mišių metu bus meldžiamasi tik už gyvuosius