2023 04 02 PARAPIJOS SKELBIMAI

Verbų sekmadienio (balandžio 2 d.) skelbimai

 

Didįjį Pirmadienį, Antradienį ir Trečiadienį – gavėnios rekolekcijos. šv. Mišios su rekolekcijų homilija 19 val. Rekolekcijas ves ir šias dienas lydės mons. Žydrūnas Vabuolas.

Didįjį Trečiadienį susitaikinimo pamaldos lietuvių ir lenkų kalbomis 18 val.

 

Didįjį Pirmadienį bus lankomi parapijos ligoniai bei vyresnio amžiaus žmonės, norintys atlikti velykinę išpažintį ir priimti Šv. Komuniją. Jeigu turite savo aplinkoje tokių žmonių arba juos pažįstate, prašome užrašyti juos zakristijoje.

 

Didįjį Antradienį 10 val. kviečiame į talką. Paruoškime bažnyčią Kristaus Prisikėlimo šventei.

 

Visą Didžiosios savaitės ir Velykų laiko pamaldų tvarką rasite plakatuose, internetinėje svetainėje https://vilniauskalvarijos.lt/didziosios-savaites-ir-velyku-laiko-pamaldu-tvarka-vilniaus-kalvarijose/ bei ant bažnyčios durų.

Kviečiame aktyviai dalyvauti Velykų tridienyje.

 

Jau galima užrašyti mums brangių gyvųjų vardus, kuriuos per Dievo Gailestingumo Oktavą (balandžio 10 – balandžio 16 d..) pavesime Dievo Gailestingumui. Už juos melsimės per vakarines Šv. Mišias 19 val.

Bažnyčios gale galima rasti lapelius, kuriuose galima užrašyti artimųjų vardus bei datą (nuo balandžio 10 iki balandžio 16 dienos imtinai), kada norėtumėte, kad šie būtų perskaityti. Užrašytus lapelius kviečiame atnešti į zakristiją.

,,Melskimės vieni už kitus” – ragino Šv. Jokūbas, tad kviečiame atsiliepti į šį raginimą.

 

Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM Vilniaus Kalvarijų parapijai. Užpildyti reikalingą formą kviečiame iki gegužės 1 d. Nuo šių metų parama skiriama tik elektroniniu būdu. Daugiau informacijos zakristijoje.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti žurnalus šeimai Kelionė ir Artuma bei žavingą žurnalą vaikams Bitutė.

 

Dėkojame visiems už šio sekmadienio aukas, kurios buvo skirtos Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui.

Šiuo metu Seminarijoje kunigystei ruošiasi 20 kandidatų iš įvairių Lietuvos vyskupijų, 9 iš jų priklauso Vilniaus arkivyskupijai. Seminarijos bendruomenė reguliariai meldžiasi už geradarius ir aukotojus, prisimindami juos Šv. Mišiose ir prašydami, kad Viešpats dosniai atlygintų už jų dosnumą bei apsaugotų nuo visų pavojų.