2023 11 05 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXXI eilinio sekmadienio (2023-11-05) skelbimai

1.  Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę. 

2. Šiandien po 16:00 val. Mišių kviečiame pasilikti adoracijoje ir šlovinime. 

3. Trečiadienį baigiame maldų už mirusius oktavą, kaip ir visos oktavos metu, 18:45 kartu su mišparais skaitysime vardus, o 19:00 val. šv. Mišios. 

4. Ateinantį sekmadienį, lapkričio 12 d., mūsų senjorus kviečiame į jau tradicinį kasmėnesinį susitikimą po 12.00 val. šv. Mišių. 

5. Nuo kito šeštadienio (lapkričio 11 d. ) prasideda Aušros Vartų, Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Daugiau informacijos plakatuose skelbimų lentoje.

6. Kviečiame suaugusius žmones ruoštis įkrikščioninimo Krikšto ir Eucharistijos sakramentams. Registracija vyksta zakristijoje. Suaugusiuosius, ypač ketinančius tuoktis ar norinčius tapti krikštatėviais, sutvirtinimui registruosime gruodžio mėn.

7. Ačiū už pagalbą ir aukas mūsų bažnyčios fasado remontui. Kiekviena, net ir mažiausia auka, yra brangi ir padės mums įgyvendinti šį didelį projektą. Nepamirškite, kad tai ne tik bažnyčia – tai vieta, kuri yra mūsų istorijos, kultūros ir tikėjimo dalis, vieta, kuri yra mūsų visų namai. Aukoti galima tiesiogiai mūsų bažnyčiai arba pervedant į parapijos sąskaitą, kuri yra mūsų parapijos internetinėje svetainėje: vilniauskalvarijos.lt 

8. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei naujausį Artumos numerį. Tai pat yra knygos apie šv. Hildegardą Bingenietę.

Palaimintos savaitės +