2023 11 12 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXXII eilinio sekmadienio (2023-11-12) skelbimai

1.  Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę. 

2. Šiandien po 12-os val. Mišių mūsų senjorus kviečiame į jau tradicinį kasmėnesinį susitikimą, kuris vyks parapijų namuose. 

3. Vakar prasidėjo Aušros Vartų, Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai, tai ypatingas Dievo malonės metas mums visiems. Daugiau informacijos plakatuose skelbimų lentoje.

4. Ketvirtadienį, parapijos namų didžiojoje salėje vyks Taize pamaldos. Kviečiame jaunimą ir visus, kuriems patiktų giesmės, ramybė ir malda. Pamaldų pradžia po vakarinių šv. Mišių, apie 20 val.

5. Šeštadienį popiet Aušros Vartuose vyks Vilniaus jaunimo diena: pokalbis apie tikėjimą su aktoriumi Mariumi Repšiu, bendrystė, malda ir geras vakarėlis. Reikalinga greita registracija (iki trečiadienio vakaro), todėl kviečiame jaunuolius nuo 14 metų nedelsiant apsispręsti dalyvauti. Parapijos jaunimo grupę lydės diak. Linas. Daugiau informacijos — parapijos tinklapyje ir Facebook paskyroje pirmadienį.

6. Kviečiame suaugusius žmones ruoštis įkrikščioninimo Krikšto ir Eucharistijos sakramentams. Registracija vyksta zakristijoje. Suaugusiuosius, ypač ketinančius tuoktis ar norinčius tapti krikštatėviais, sutvirtinimui registruosime gruodžio mėn.

7. Ačiū už pagalbą ir aukas mūsų bažnyčios fasado remontui. Kiekviena, net ir mažiausia auka, yra brangi ir padės mums įgyvendinti šį didelį projektą. Nepamirškite, kad tai ne tik bažnyčia – tai vieta, kuri yra mūsų istorijos, kultūros ir tikėjimo dalis, vieta, kuri yra mūsų visų namai. Aukoti galima tiesiogiai mūsų bažnyčiai arba pervedant į parapijos sąskaitą, kuri yra mūsų parapijos internetinėje svetainėje: vilniauskalvarijos.lt 

8. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei naujausį Artumos numerį. Tai pat yra knygos apie šv. Hildegardą Bingenietę.

Palaimintos savaitės +