2023 11 19 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXXIII eilinio sekmadienio (2023-11-19) skelbimai

  1. Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę. 
  1. Šį sekmadienį, lapkričio 19 d., minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurią įvesdamas popiežius Pranciškus skatina krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. 
  1. Šiandien, kai minime Pasaulinę Vargstančiųjų dieną, kviečiame Jūsų darbovietes prisidėti prie Carito socialinės iniciatyvos „Dosnumo krepšelis“. Reikiamą kiekį „Dosnumo krepšelių“ jau dabar galima pasiimti zakristijoje ir iki gruodžio 13 d. ilgo galiojimo maisto produktais pripildytus krepšelius grąžinti į zakristiją. Šie krepšeliai bus išdalinti stokojantiems parapijiečiams. Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą rasite Parapijos skelbimuose ir mūsų FB puslapyje.
  1. Kitą sekmadienį švęsime Kristaus Karaliaus iškilmę ir tradiciškai visos surinktos aukos bus skirtos Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui. Seminarijos vadovybės ir klierikų vardu bei parapijos vardu nuoširdžiai dėkoju Jums už aukas, kuriomis taip dosniai Jūs kiekvienais metais remiate seminariją. 
  1. Ačiū už pagalbą ir aukas mūsų bažnyčios fasado remontui. Kiekviena, net ir mažiausia auka, yra brangi ir padės mums įgyvendinti šį didelį projektą. Nepamirškite, kad tai ne tik bažnyčia – tai vieta, kuri yra mūsų istorijos, kultūros ir tikėjimo dalis, vieta, kuri yra mūsų visų namai. Aukoti galima tiesiogiai mūsų bažnyčiai arba pervedant į parapijos sąskaitą, kuri yra mūsų parapijos internetinėje svetainėje: vilniauskalvarijos.lt 
  1. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei naujausį Artumos numerį. Tai pat yra knygos apie šv. Hildegardą Bingenietę.
  1. Palaimintos savaitės +