2023 11 26 PARAPIJOS SKELBIMAI

Jėzaus Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmės (2023-11-26) skelbimai

1.  Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę. 

2. Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmę, ir tradiciškai visos surinktos aukos yra skirtos Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui. Rektorius savo laiške vadovybės ir klierikų vardu nuoširdžiai dėkoja už aukas, kuriomis taip dosniai Jūs kiekvienais metais remiate seminariją. Vilniaus kunigų seminarijoje šiuo metu mokosi 17 klierikų, 7 iš jų priklauso Vilniaus arkivyskupijai. Dar 2 kandidatai iš Vilniaus arkivyskupijos mokosi Kauno kunigų seminarijoje.

3. Gruodžio 2 d., šeštadienį, kviečiame eiti Kryžiaus kelią: 8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose; 12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

4.  Kitas sekmadienis yra pirmasis Advento sekmadienis. Adventas yra džiugus Kristaus gimimo laukimo laikotarpis. Advento simbolis – vainikas su keturiomis žvakėmis, kurios primena mums keturis Advento sekmadienius. Tikiuosi, tokių vainikų nepritrūks ir jūsų šeimose, o visi į bažnyčią atnešti advento vainikai kitą sekmadienį bus laiminami po kiekvienų Mišių. Taigi advento vainikus galima nešti jau nuo šio pirmadienio per visą savaitę ir palikti bažnyčioje prie altoriaus, o po kito sekmadienio savaitės bėgyje juos, jau palaimintus, pasiimti namo. 

5. Kitą sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių bus laiminami Kalėdaičiai, kuriuos bus galima įsigyti bažnyčioje per visą Advento laikotarpį.

6. Dar vienas advento išskirtinumas: Rarotų šv. Mišios žvakių šviesoje. Jos bus aukojamos šiokiadieniais 7 val. ryte. 

6. Kviečiame Jūsų darbovietes prisidėti prie Carito socialinės iniciatyvos „Dosnumo krepšelis“. Reikiamą kiekį „Dosnumo krepšelių“ jau dabar galima pasiimti zakristijoje ir iki gruodžio 13 d. ilgo galiojimo maisto produktais pripildytus krepšelius grąžinti į zakristiją. Šie krepšeliai bus išdalinti stokojantiems parapijiečiams. Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą rasite Parapijos skelbimuose ir mūsų FB puslapyje.

7. Džiugu pranešti, kad užbaigėme pirmąjį mūsų bažnyčios fasado remonto etapą. Sulaukėme didžiulio palaikymo iš mūsų parapijiečių ir kitų tikinčiųjų, kurie šiltai atsiliepė į mūsų prašymą aukoti bažnyčios fasado remontui. Jūsų geranoriškumas ir pasiryžimas prisidėti prie šio svarbaus projekto buvo nuostabus. Remonto darbai (fasadas ir žaibolaidis) kainavo 113121,00 eurą, surinkome 63960,00 eurų. Norėtume išreikšti jums didžiulę padėką už jūsų aukas ir paramą. Jūsų dėka mes galime siekti didelių tikslų ir palaikyti mūsų bažnyčios grožį ir dvasinį reikšmingumą.

8. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma. 

Palaimintos savaitės +