2023 12 31 PARAPIJOS SKELBIMAI

Šv. Šeimos šventės (2023–12–31) skelbimai.

 1. Ačiū visiems už bendrą maldą ir buvimą kartu. 
 1. Šiandien Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo – šventė. Kviečiame ateiti į bažnyčią ir melstis už mūsų šeimas, kad jos augtų tikėjimu, viltimi ir meile Dievui bei žmonėms. Tai yra ir visų sutuoktinių bei šeimų šventė. Kalvarijų parapijoje yra graži tradicija tą dieną sutuoktiniams susitikti šv. Mišiose ir atnaujinti santuokos įžadus, pačiu paliudyti tikėjimą, sustiprinti parapijos šeimų bendruomenę bei sutuoktinių tarpusavio bendrystę. Santuokos įžadų atnaujinimas vyks gruodžio 31 d 16 val. šv. Mišių metu. Kviečiame atvykti.
 1. Šiandien tai pat kalendorinių metų pabaiga. 23.00 val. kviečiame į padėkos Eucharistijos pamaldas (PL ir LT), kurių metu dėkosime už praėjusiais metais gautas malones. Prieš Mišias vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija nuo 22 val. 
 1. Trečiadienį nuo rytinių šv. Mišių vyks Švč. Sakramento Adoracjia mūsų bažnyčioje, kviečiame rasti laiko ir pabūti Viešpaties artumoje.
 1. Sausio 5 d. penktadienį pirmasis mėnesio penktadienis, po vakarinių šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir melsimės Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą. 
 1. Sausio 6 d., šeštadienį, yra Viešpaties Apsireiškimo iškilmė, liaudiškai vadinama Trijų Karalių švente. Prisiminsime Išminčius iš Rytų, kurie atėjo pagarbinti Jėzaus. Šis įvykis skelbia, kad Gelbėtojas atėjo ne tik pas išrinktuosius, bet pas visus žmones žemėje. Mišios su kreidos, smilkalų ir aukso palaiminimo apeigomis bus aukojamos 10.30 val., 12.00 val., ir 19.00 val
 1. Sausio 6 d. – tai pat pirmasis mėnesio šeštadienis. Kviečiame eiti Kryžiaus kelią: 8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose; 12 val. Šv. Mišios bažnyčioje. 
 1. Ateinantį sekmadienį, sausio 7 d., bus Viešpaties Krikšto šventė, kuria užbaigiamas Kalėdų laikotarpis.
 1. Kviečiame suaugusius nuo 18 metų, ypač ketinančius tuoktis ar norinčius tapti krikštatėviais, ruoštis sutvirtinimo sakramentui mūsų bendruomenėje. Registracija vyksta zakristijoje. 
 1. Po šv. Mišių kviečiame apžiūrėti mūsų zakristijono Arnoldo Stasiulio darbelių parodą mūsų parapijos namų didžioje salėje. Parodą apžiūrėti galima iki sausio 6 d.
 1. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma. Ir mūsų parapijos išleistą kalendorių 2024 m., kurio kaina 4 EUR.

Visiems palaimintos savaitės ir palaimintų Naujųjų Metų!