2024 01 07 PARAPIJOS SKELBIMAI

Viešpaties Krikšto šventė (2024–01–07). Skelbimai.

1. Šiandien liturgijoje švenčiame Viešpaties Krikšto šventę. Jėzus stovi tarp nusidėjėlių, kad iš Jono priimtų atsivertimo krikštą. Nuo tos akimirkos jis pradeda viešą veiklą, skelbdamas Dievo karalystę ir ragindamas atsiversti. 

2. Šiandien yra proga padėkoti Dievui už savo Krikšto sakramentą. Jono krikštas buvo tikrojo krikšto pranašystė. Per šį sakramentą esame suvienijami su Kristumi ir įjungiami į Bažnyčią. Tegul ši diena būna dėkingumo diena mūsų tėvams, krikštatėviams, kurie, išpažindami tikėjimą, atvedė mus į bažnyčią, kad gautume atgimimą iš vandens ir Šventosios Dvasios. 

3. Šiandien baigiasi liturginis Šv. Kalėdų laikotarpis. Tradiciškai iki vasario 2 d. liturgijoje galima giedoti kalėdines giesmes. 

4. Šiandien po 16.00 val. šv. Mišių kviečiame į Švč. Sakramento Adoraciją, šlovinimą ir užtarimo maldą. 

5. Dar nepametę Kalėdinio džiaugsmo susitikime šlovinti Viešpaties Taize pamaldose ketvirtadienį, sausio 12 d. 20.00 val. parapijos namų didžiojoje salėje. (Programą galima pradėti ir vakarinėse šv. Mišiose 19.00 val.)

6. Ateinantį šeštadienį, sausio 13 d., minime Laisvės gynėjų dieną. Vakarinėse Mišiose mes melsimės už mūsų Tėvynę Lietuvą, ir už visus tuos kurie gynė Jos Laisvę ir Nepriklausomybę.

7. Šeštadienį, sausio 13 d., kviečiame 15.00 val. į šv. Mišias minėdami pirmąsias mūsų a.a. mons. Jan Kasiukevič iškeliavimo pas Dievą metines. Mišios bus aukojamos abiem kalbomis (LT ir PL), kurioms vadovaus Vilniaus Arkivyskupas Gintaras Grušas. 

8. Kitą sekmadienį, sausio 14 d., po 12.00 val. šv. Mišių Carito „Artumo“ programos savanoriai kviečia į senjorų susitikimą, kuris įvyks mūsų parapijos namų didžioje salėje. Šį kartą svečiuose pas mus bus tėvas jėzuitas Algimantas Gudaitis, kuris pasidalins su mumis savo gyvenimo patirtimi, mintimis ir istorijomis. 

9. Tai pat kitą sekmadienį, po 16.00 val. šv. Mišių kviečiame į muzikos ansamblio „Giesmių tarnai“ koncertą mūsų bažnyčioje, skambės XVI-XVII amžiaus kalėdinės giesmės senąja lietuvių kalba. Maloniau laukiame visus. 

10. Nuo sausio 15 d. kviečiame tėvelius, kurių vaikai pas mus ruošiasi Pirmajai Komunijai į ALFĄ kursą. Pakvietimas registruotis tėveliams buvo išsiųstas elektroniniu paštu.

11.  Nuo sausio 15 d. pradedame parapijiečių lankymą – kalėdojimą. Visus norinčiuosius pasikviesti kunigą pas save prašome užsirašyti zakristijoje. Išgyvenkime mūsų susitikimus džiaugsmo, maldos ir nuoširdaus pokalbio dvasioje.

12. Dar šiandien po šv. Mišių kviečiame apžiūrėti mūsų zakristijono Arnoldo Stasiulio darbelių parodą mūsų parapijos namų didžioje salėje.

13. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma. Taip pat mūsų parapijos išleistą kalendorių 2024 m., kurio kaina 4 EUR.

Visiems palaimintos savaitės!