2024 01 14 PARAPIJOS SKELBIMAI

II eilinis sekmadienis (sausio 14 d.)

1. Šiandien po 12.00 val. šv. Mišių Carito „Artumos“ programos savanoriai kviečia į senjorų susitikimą, kuris įvyks mūsų parapijos namų didžioje salėje. Šį kartą svečiuose pas mus bus tėvas jėzuitas Algimantas Gudaitis, kuris pasidalins su mumis savo gyvenimo patirtimi, mintimis ir istorijomis. 

2. Tai pat šiandien po 16.00 val. šv. Mišių kviečiame į muzikos ansamblio „Giesmių tarnai“ koncertą mūsų bažnyčioje, skambės XVI-XVII amžiaus kalėdinės giesmės senąja lietuvių kalba. Maloniai laukiame visų. 

3. Nuo sausio 15 d. kviečiame tėvelius, kurių vaikai pas mus ruošiasi Pirmajai Komunijai, į ALFĄ kursą. Pakvietimas registruotis tėveliams buvo išsiųstas elektroniniu paštu.

4.  Nuo sausio 15 d. pradėdame parapijiečių lankymą – kalėdojimą. Visus, kurie nori pasikviesti kunigą į savo namus, prašome užsirašyti zakristijoje. Išgyvenkime mūsų susitikimus džiaugsmo, maldos ir nuoširdaus pokalbio dvasioje.

5. Sausio 18-25 d. minime Visuotinės maldos už krikščionių vienybę savaitę. Tuo metu įvairių konfesijų krikščionys renkasi į bendras pamaldas, konferencijas ir ekumeninius susitikimus. Taip jie stengiasi įveikti susiskaldymą ir pasiekti tikinčiųjų bendruomenės Kristuje vienybę. Šia proga sausio 25 d. 20.00 val. mūsų bažnyčioje vyks ekumeninės TAIZE pamaldos.

6. Kitą sekmadienį, sausio 21 d., bus švenčiamas Dievo Žodžio sekmadienis. Tai 2019 metų popiežiaus Pranciškaus iniciatyva, kviečianti atrasti Dievo slėpinį skaitant Šventąjį Raštą. Tegul tai būna ypatingas proga geriau pažinti Bibliją ir mūsų tikėjimą.  

7. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma. Taip pat kviečiame įsigyti mūsų parapijos išleistą kalendorių su mūsų parapijos vaizdais, kurio kaina 4 EUR.

Visiems palaimintos savaitės!