2024 01 21 PARAPIJOS SKELBIMAI

III eilinis sekmadienis (sausio 21 d.)

1. Šiandien, III eilinį sekmadienį, popiežiaus Pranciškaus iniciatyva nuo 2019 m. yra švenčiamas Dievo Žodžio sekmadienis. Tai ypatingas kvietimas atrasti Dievo slėpinį skaitant Šventąjį Raštą. Popiežius primena, kad „Jėzus Kristus beldžiasi į mūsų duris per Šventąjį Raštą; jei įsiklausome ir atveriame proto bei širdies duris, jis įžengia į mūsų gyvenimą ir lieka su mumis.“ Tegul tai būna ypatingas laikas, kai skaitydami įkvėptus tekstus atrandame Dievą ir stipriname tikėjimą.  

2.  Nuo sausio 15 d. pradėjome parapijiečių lankymą – kalėdojimą. Visus, kurie nori pasikviesti kunigą į savo namus, prašome užsirašyti zakristijoje. Išgyvenkime mūsų susitikimus džiaugsmo, maldos ir nuoširdaus pokalbio dvasioje.

3. Sausio 18-25 d. švenčiame Visuotinės maldos už krikščionių vienybę savaitę. Tuo metu įvairių konfesijų krikščionys renkasi į bendras pamaldas, konferencijas ir ekumeninius susitikimus. Taip jie stengiasi įveikti susiskaldymą ir pasiekti tikinčiųjų bendruomenės Kristuje vienybę. Šia proga sausio 25 d. 20.00 val. mūsų bažnyčioje vyks ekumeninės TAIZE pamaldos.

4. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma. Taip pat kviečiame įsigyti mūsų parapijos išleistą kalendorių su mūsų parapijos vaizdais, kurio kaina 4 EUR.

Visiems palaimintos savaitės!