2024 01 28 PARAPIJOS SKELBIMAI

IV eilinis sekmadienis (sausio 28 d.)

1. Penktadienį, vasario 2 dieną, Kristaus Paaukojimo šventė – Grabnyčios. Šv. Mišios: 7.00 ir  19.00 val.; Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinamos Grabnyčių žvakės. Žvakes galima bus įsigyti bažnyčios zakristijoje.

2.  Vasario 2-oji yra pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės už vienuoles, vienuolius ir naujus pašaukimus į vienuolijas. Šią dieną mūsų maldose prisiminkime Kristaus Karaliaus, Nukryžiuotojo Kristaus ir Angelų Sargų seseris, gyvenančias mūsų parapijos teritorijoje. 

3. Penktadienį nuo 7.30 val. iki 17.00 val. mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento Adoracija, melsimės taikos Ukrainoje ir atsivertimo Rusijai. Kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

4. Vasario 3 d., šeštadienį, kviečiame eiti Kryžiaus kelią: 8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios Mergelės Marijos koplyčios Baltupiuose; 12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

5. Tai pat šeštadienį, vasario 3 dieną, minimas šv. Blažiejus. Šv. Mišios lietuvių kalba: 12.00 ir 19.00 val. Kiekvienų šv. Mišių metu bus laiminamos žvakes ir jomis teikiamas palaiminimas nuo gerklės ir kitų ligų.  

6. Nuo sausio 15 d. pradėjome parapijiečių lankymą – kalėdojimą. Visus, kurie nori pasikviesti kunigą į savo namus, prašome užsirašyti zakristijoje. Išgyvenkime mūsų susitikimus džiaugsmo, maldos ir nuoširdaus pokalbio dvasioje.

7. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma. Taip pat kviečiame įsigyti mūsų parapijos išleistą kalendorių su mūsų parapijos vaizdais, kurio kaina 4 EUR.

Visiems palaimintos savaitės!