2024 02 04 PARAPIJOS SKELBIMAI

V eilinis sekmadienis (vasario 4 d.)

1. Šiandien po 16 val. Mišių kviečiame pasilikti adoracijoje ir maldos vakare.

2. Rytoj, vasario 5 dieną, šv. Agotos minėjimas. Šv. Mišios: 07.00, 12.00, 19.00 val.; Kiekvienų šv. Mišių metu bus šventinami duona ir vanduo. 

3.  Rytoj taip pat pirmasis mėnesio pirmadienis: 19.00 val. gedulingos šv. Mišios už mūsų mirusiuosius su mišparais. 

4. Kitą sekmadienį po 12.00 val. šv. Mišių Carito „Artumo“ programos savanoriai kviečia į senjorų susitikimą, kuris įvyks mūsų parapijos namų didžioje salėje. 

5. Tai pat kitą sekmadienį, vasario 11 d., bažnyčia mini Lurdo Švč. Mergelę Mariją, taip pat ir pasaulinę ligonių dieną. Bažnyčia ypač meldžiasi už visus medicinos darbuotojus, gydytojas ir gydytojus, slaugytojas ir slaugytojus. Ta dieną melsimės už visus, kurie kovoja su ligos ir kančios sunkumais. 12.00 val. šv. Mišių metu visiems norintiems bus suteiktas ligonių sakramentas.

6. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai „Kelionė“bei „Artuma“. 

Visiems palaimintos savaitės!