2024 04 28 PARAPIJOS SKELBIMAI

V Velykų sekmadienis (balandžio 28 d.)

 1. Šiandien mūsų naujai įšventintas kunigas Linas Braukyla 16:00 val. švęs savo primicines Mišias mūsų Vilniaus Kalvarijose. Po Mišių kun. Linas suteiks kiekvienam individualų primicinį palaiminimą. Kviečiame kartu švęsti bei palaikyti malda mūsų naujai įšventintą kunigą jo kunigiškos kelionės pradžioje. Po palaiminimo kviečiame visus į mūsų parapijos namų didžiąją salę vaišėms ir bandrystei.
 2. Gegužės 4 d. I mėn. šeštadienis, todėl bus einamas Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose. Pradžia 8:00 nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios Baltupiuose, šalia sanatorijos „Pušyno Kelias“. 12:00 Šv. Mišios bažnyčioje.
 3. Gegužės mėnesį ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18:45 val., o sekmadieniais – 11:30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Negalinčius dalyvauti pamaldose bažnyčioje kviečiame melstis šeimose, savo namuose.
 4. Gegužės pirmąjį sekmadienį mūsų šalyje yra švenčiama Motinos diena. Tą dieną prisiminkime maldoje savo gyvas mamas, krikšto mamas, bei sutvirtinimo mamas. Gegužės 6 d., pirmadienį, 19:00 val. šv. Mišios su mišparais už mūsų mirusias mamas, prašant joms amžinojo džiaugsmo pas Viešpatį. Motinų, krikšto mamų, močiučių vardus šioms Mišioms galima užrašyti zakristijoje.
 5. Tai pat kitą sekmadienį, per Motinos dieną, po 16 val. Mišių kviečiame pasilikti adoracijoje ir maldos vakare.
 6. Kviečiame parapijos studentišką jaunimą nuo 20 iki 30 m. gegužės 4 d., šeštadienį, drauge vykti į piligriminę kelionę į Agluoną (Latviją)! Labai lauksime kiekvieno, kuris trokšta kartu patirti jaunų žmonių bendrystės bei draugystės laiką. Taip pat prie kelionės išlaidų prašysime prisidėti 10 eur auka. Registracijos anketą ir daugiau informacijos rasite parapijos FB paskyroje.
 7. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos, senatvės, ar kurtumo atlikti išpažinties bažnyčioje.
 8. Jau pradėjome svarbų projektą – mūsų Vilniaus Kalvarijų bažnyčios išorinio fasado remontą. Šis remontas yra būtinas ne tik išsaugoti mūsų šventovės grožį, bet ir užtikrinti jos ilgaamžiškumą. Pradinė fasado remonto darbų sąmata: 291351,98.
  Remonto darbai prasidės jau šią savaitę ir, tikimės, užbaigsime juos iki spalio mėnesio pabaigos. Šis projektas reikalauja ne tik laiko, bet ir finansinių išteklių, todėl kreipiamės į jus su prašymu prisidėti prie šio svarbaus darbo savo aukomis.
  Kiekvienas jūsų indėlis yra vertingas ir reikšmingas. Aukas galite palikti į zakristijoje arba pervesti į parapijos banko sąskaitą su nurodymu „Fasado remontas“. Banko sąskaitos informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje.
  Dėkojame iš anksto už jūsų širdingumą ir dosnumą. Tegul šis bendras įnašas į mūsų bažnyčios grožį ir tvarumą tampa mūsų bendru įsipareigojimu ir pasididžiavimu.
 9. Atsiliepiant į žmonių pageidavimus, auką bažnyčiai jau bus galima aukoti ir naudojantis banko kortele ar telefonu. Ačiū už padrąsinimą, iniciatyvą ir už Jūsų dosnumą.
 10. Kaip ir kasmet, turite galimybę skirti mūsų parapijai 1,2 proc. savo pajamų mokesčio už praėjusius metus. Nuo šių metų tai galite daryti tik internetu. Daugiau informacijos rasite zakristijoje.
 11. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai (Naujausius žurnalų „Kelionė“ ir „Artuma“ numerius).

VISIEMS PALAIMINTOS SAVAITĖS!