2024 06 02 PARAPIJOS SKELBIMAI

Devintinės (birželio 2 d.)

  1. ŠiandienDevintinės. Kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose Arkikatedroje 12.30 val. Po jų bus Eucharistinė Procesija į Aušros Vartus.  Eucharistinę procesiją savo parapijoje  (lietuvių ir lenkų kalbomis) mes turėjome vakar. Ačiū Nukryžiuotojo Kristaus seserims, Gyvojo Rožinio maldininkėms, Balsių tikintiesiems ir Pirmosios Komunijos vaikų  tėvams už paruoštus altorėlius. Ačiū visiems procesijos dalyviams.
  2. Šiandien  mūsų šalyje švenčiama Tėvo diena. Prisiminkime savo tėvus, krikštatėvius. Meldžiamės už visus gyvus tėčius, prašydami Dievo palaimos ir Švenčiausios Mergelės Marijos globos, o rytoj, pirmadienį, birželio 3 d., 19:00 gedulinės šv. Mišios su mišparais už mirusius tėvus, prašant jiems amžinojo gyvenimo malonės. Gyvųjų ir mirusių mūsų tėvų vardus galima užrašyti mūsų bažnyčios zakristijoje.
  3. Taip pat šiandien naujai įšventintas kunigas Miroslav Jonas Domanski 12.00 val. švęs primicines Mišias mūsų Vilniaus Kalvarijose. Su dideliu džiaugsmu kviečiame į šią šventę. Po Mišių neopresbiteris suteiks kiekvienam individualų palaiminimą. Kviečiame kartu švęsti bei palaikyti malda mūsų naujai įšventintą kunigą jo kunigiškos kelionės pradžioje. 
  4. Birželio mėnesį ypatingai pagerbiame Švč. Jėzaus Širdį. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos vyksta darbo dienomis po 19:00 val. Mišių, o sekmadieniais – 11:30 val. 
  5. Penktadienį, birželio 7 d. švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškimę, tai yra pasaulinė maldos už kunigus diena. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, per Švč. Jėzaus Širdies iškilmę viešai kalbančiam maldą „Gerasis Jėzau“. Nuo 07:30 val. iki 17:00 val. mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento Adoracija tyloje, melsimės taikos Ukrainoje ir atsivertimo Rusijai ir apsaugos Lietuvai. Kviečiame pabūti Viešpaties artumoje.
  6. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie dėl ligos, senatvės ar kurtumo negali atlikti išpažinties bažnyčioje.
  7. Ačiū visiems už jūsų dosnų indėlį į mūsų bažnyčios fasado remontą. Jūsų aukos ir parama yra nepaprastai vertingos mūsų bendruomenei. Norime paprašyti tolimesnių jūsų aukų ir paramos, kad galėtume baigti šį svarbų projektą ir išlaikyti mūsų bažnyčią gražią ir tvirtą ateinančioms kartoms. Aukas galite palikti į zakristijoje arba pervesti į parapijos banko sąskaitą su nurodymu „Fasado remontas“. Banko sąskaitos numerį ir informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje.
  8. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti naujausius žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma.

 

Mieli Tėčiai, Tėvo dienos proga nuoširdžiai sveikinu Jus! Tebūna Dievo palaima su Jumis kiekviename žingsnyje, tegu Jūsų širdys būna stiprios, kupinos išminties ir kantrybės auklėjant vaikus. Linkiu, kad Jūsų namai būtų pilni meilės, taikos ir džiaugsmo. Dėkoju už Jūsų pasiaukojimą ir atsidavimą šeimai.

VISIEMS PALAIMINTOS SAVAITĖS!