2024 06 09 PARAPIJOS SKELBIMAI

X eilinis sekmadienis (birželio 9 d.)

  1. Jėzus savo mokymu ir ženklais aiškiai parodė, kad atėjo kaip pažadėtasis Mesijas ir Atpirkėjas. Jis atliko išganymo darbą per kryžiaus auką, kuri kartojama ant viso pasaulio altorių. Tai gali įkvėpti rasti progą ateiti į Mišias ir darbo dienomis, kurios yra aukojamos 07:00 val. ryte, ir 19:00 val. vakare.
  2. Birželio mėnesį ypatingai pagerbiame Švč. Jėzaus Širdį. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos vyksta darbo dienomis po 19:00 val. Mišių, o sekmadieniais – 11:30 val.
  3. Penktadienį – mėnesio keturioliktoji diena, mažieji Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. 11:30 rožinio malda, o 12 val. Šv. Mišios. Taip pat mūsų Tėvynėje tai Gedulo ir vilties diena. Visose Mišiose melsimės už Tėvynę Lietuvą.
  4. Ateinantį sekmadienį (birželio 16 d.) Vilniaus savivaldybės civilinės saugos skyriaus pareigūnai apsilankys mūsų parapijoje. Kalbės apie civilinę saugą, pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, parodys išvykimo krepšį ir kas jame turi būti. Susitikimo tikslas – stiprinti visuomenės švietimą civilinės saugos klausimais, skleisti informaciją apie pasirengimą galimoms grėsmėms, stiprinti visuomenės narių savisaugos kultūrą. Susitikimas vyks po 12:00 val. šv. Mišių mūsų parapijos namų didžioje salėje.
  5. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie dėl ligos, senatvės ar kurtumo negali atlikti išpažinties bažnyčioje.
  6. Ačiū visiems už jūsų dosnų indėlį į mūsų bažnyčios fasado remontą. Jūsų aukos ir parama yra nepaprastai vertingos mūsų bendruomenei. Norime paprašyti tolimesnių jūsų aukų ir paramos, kad galėtume baigti šį svarbų projektą ir išlaikyti mūsų bažnyčią gražią ir tvirtą ateinančioms kartoms. Aukas galite palikti į zakristijoje arba pervesti į parapijos banko sąskaitą su nurodymu „Fasado remontas“. Banko sąskaitos numerį ir informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje.
  7. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti naujausius žurnalus šeimai „Kelionė“ bei „Artuma“.

VISIEMS PALAIMINTOS SAVAITĖS!