2024 06 16 PARAPIJOS SKELBIMAI

XI eilinis sekmadienis (birželio 16 d.)

  1. Birželio mėnesį ypatingai pagerbiame Švč. Jėzaus Širdį. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos vyksta darbo dienomis po 19:00 val. Mišių, o sekmadieniais – 11:30 val.
  2. Šiandien (birželio 16 d.) Vilniaus savivaldybės civilinės saugos skyriaus pareigūnai apsilankys mūsų parapijoje. Kalbės apie civilinę saugą, pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, parodys išvykimo krepšį ir kas jame turi būti. Susitikimo tikslas – stiprinti visuomenės švietimą civilinės saugos klausimais, skleisti informaciją apie pasirengimą galimoms grėsmėms, stiprinti visuomenės narių savisaugos kultūrą. Susitikimas vyks po 12:00 val. šv. Mišių mūsų parapijos namų didžioje salėje.
  3. Kitą sekmadienį 10:30 val. Mišiose visi kartu dėkosime Dievui už kun. Renato Švenčionio tarnystę mūsų parapijoje ir prašysime Dievo palaimos jo tolimesniam kunigystės keliui. Kaip žinote, kun. Renatas buvo paskirtas klebonu į Dieveniškių parapiją.
  4. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie dėl ligos, senatvės ar kurtumo negali atlikti išpažinties bažnyčioje.
  5. Darželis „Mažutėliams“ (mūsų kaimynai) priima 2–5 metų vaikus. Jei aktualu, kreipkitės į Nukryžiuotojo Kristaus seseris (868638254).
  6. Ačiū visiems už jūsų dosnų indėlį į mūsų bažnyčios fasado remontą. Jūsų aukos ir parama yra nepaprastai vertingos mūsų bendruomenei. Norime ir toliau prašyti jūsų aukų ir paramos, kad galėtume baigti šį svarbų projektą ir išlaikyti mūsų bažnyčią gražią ir tvirtą ateinančioms kartoms. Aukas galite palikti į zakristijoje arba pervesti į parapijos banko sąskaitą su nurodymu „Fasado remontas“. Banko sąskaitos numerį ir informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje.
  7. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti naujausius žurnalus šeimai „Kelionė“ bei „Artuma“.

VISIEMS PALAIMINTOS SAVAITĖS!