2024 06 23 PARAPIJOS SKELBIMAI

XII eilinis sekmadienis (birželio 23 d.)

  1. Birželio mėnesį ypatingai pagerbiame Švč. Jėzaus Širdį. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos vyksta darbo dienomis po 19:00 val. Mišių, o sekmadieniais – 11:30 val.
  2. Šiandien 10.30 val. Mišiose visi kartu dėkosime Dievui už kun. Renato Švenčionio tarnystę mūsų parapijoje ir prašysime Dievo palaimos jo tolimesniam kunigystės keliui. Kaip žinote, kun. Renatas buvo paskirtas Dieveniškių ir Norviliškių klebonu.
  3. Rytoj birželio 24 d., pirmadienį, švenčiama šventojo Jono Krikštytojo, kuris paruošė kelią Jėzui, gimimo iškilmė. Šventųjų litanijoje šventasis Jonas Krikštytojas minimas pirmiausia, po Marijos. Jis yra didysis mokytojas ir Dievo Tiesos liudytojas, pasiruošęs už tai paaukoti savo gyvybę. Besidžiaugiant šventojo Jono Krikštytojo gimimu, verta susimąstyti apie savo gyvenimą, apie mūsų darbų, žodžių ir požiūrių suderinamumą su mūsų išpažįstamu tikėjimu ir pamaldumu. Ar mes, krikščionys, galime pasakyti, kad esame šviesa pasauliui? Į šį klausimą verta atsakyti savo širdies tyloje! Jono Krikštytojo gimimo iškilmės dieną mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus 10:30 val. ir 19:00 val., ryte 07:00 val. šv. Mišių nebus.
  4. Šeštadienį, birželio 29 d., šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė. Šv. Mišios, kaip įprasta, 19:00 val. Primename, Lietuvoje Velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d., tad dar nespėjusius kviečiame suskubti. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie dėl ligos, senatvės ar kurtumo negali atlikti išpažinties bažnyčioje.
  5. Kitą sekmadienį, birželio 30 d., vyks Petro skatiko Ši rinkliava bus skirta remti apaštalo Petro įpėdinio – popiežiaus – misiją ir popiežiaus gailestingumo bei artimo meilės darbus.
  6. Darželis „Mažutėliams“ (mūsų kaimynai) priima 2-5 metų vaikus. Jei aktualu, kreipkitės į Nukryžiuotojo Kristaus seseris (868638254).
  7. Ačiū visiems už jūsų dosnų indėlį į mūsų bažnyčios fasado remontą. Jūsų aukos ir parama yra nepaprastai vertingos mūsų bendruomenei. Norime paprašyti tolimesnių jūsų aukų ir paramos, kad galėtume baigti šį svarbų projektą ir išlaikyti mūsų bažnyčią gražią ir tvirtą ateinančioms kartoms. Aukas galite palikti į zakristijoje arba pervesti į parapijos banko sąskaitą su nurodymu „Fasado remontas“. Banko sąskaitos numerį ir informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje.
  8. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti naujausius žurnalus šeimai „Kelionė“ bei „Artuma“.

VISIEMS PALAIMINTOS SAVAITĖS!