Skelbimai 05-01

III Velykų sekmadienis

Gegužės 1 d. – trečiasis Velykų sekmadienis. Mes pasiliekame Kristaus prisikėlimo džiaugsme. Apaštalai patyrė jo galią, kai stebuklingai pagavo žuvų. Tegul Kristaus galia, kurią patyrėme Eucharistijoje, įgalina mus imtis kasdienių pareigų.

Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda už taiką. Šiokiadieniais po vakaro Šv. Mišių kalbėsime Dievo Gailestingumo vainikėlį, maldą į Arkangelą Mykolą ir giedosime suplikacijas.

Gegužės mėnesį, kai ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Negalinčius dalyvauti pamaldose bažnyčioje kviečiami melstis šeimose, savo namuose.

Tai pat šiandien mūsų šalyje yra švenčiama Motinos diena. Prisiminkime maldoje savo mamas. Šiandien joms bus suteiktas specialus palaiminimas. O rytoj, gegužės 2 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį, 19.00 val. šv. Mišios su mišparais už mūsų mirusias mamas prašant joms amžinojo džaugsmo pas Viešpatį.

Šiandien po 16 val. Mišių kviečiame pasilikti adoracijoje ir maldos vakare.

Penktadieniais 20 val. kviečiame visus jungtis į bendrą Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą ir S. Faustinos „Dienoraščio” skaitymą. Susitikime Online mūsų parapijos puslapyje lt https://vilniauskalvarijos.lt/ arba Youtube.

Gegužės 7 d., šeštadienį, kviečiame eiti Kryžiaus kelią: 8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose; 12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

Ateinantis sekmadienis, IV Velykų sekmadienis, pasaulinė maldos už pašaukimus diena, kviečiame Jus nuo rytojaus visą savaitę atsidėti maldai už kunigus ir naujus pašaukimus.

Ateinanti šeštadienį, gegužės 7d. 11.00 val. Vilniaus Arkikatedros Bazilikoje mūsų diak. Edgar Jan Šostak, kartu su savo kurso draugais, diak. Aleksandru Romanovskiu iš Pavilnio parapijos ir diak. Robertu Vojčan iš Paberžės parapijos, priims kunigystes šventimus. Palydėkime juos mūsų malda. Gegužės 15 d., sekmadienį, kun. Edgar Jan Šostak pas mus Vilniaus Kalvarijose 16.00 val. LT ir 13.30 val. Pl, aukos primicines Mišias. Gegužės 15 d. visose sekmadienio Mišiose kun. Edgaras teiks primicinį palaiminimą.

Ateinantį sekmadienį, gegužės 8 d. kviečiame į gegužinių pamaldų šventę Balsių progimnazijos didžioje salėje. 17.00 val. pradėsime šv. Mišiomis, kurioms vadovaus J.E. vysk. Darius Trijonis, po to mūsų laukia koncertas ir agapė.

Priminimas besiruošiantiems sutvirtinimo sakramentui! Ar jau užpildėte visus keturis privalomus Vilniaus Kalvarijų BINGO žaidimo laukelius? Jei ne: suskubkite! Artėjančios savaitės bus paskutinė proga juos užpildyti juos prieš Sekmines! Štai jau šiandien, gegužės 1d. Po 16 val. Šv. Mišių jūsų lauks paskutinis šansas adoracijos metu sudalyvauti šlovinime. Po jų lauks paskutinė galimybė sudalyvauti parapijos Taizé pamaldose bei Diskusijų klube. Detalesnę informaciją rasite savo BINGO žaidimo lapelyje.

Šiandien, Motinos dienos proga, nori pareklamuoti vieną ir daugelio mūsų parapijos maldos grupių: Motinos Maldoje – motinoms,kurios trokšta kartu melstis už savo vaikus ir vaikaičius, ir už visus vaikus visame pasaulyje. Motinų Maldoje judėjimas,pradėtas dviejų moterų Anglijoje 1995m , dabar apima nares iš įvairių krikščioniškų konfesijų daugiau nei šimte (100) pasaulio šalių. Tad už mūsų vaikus,kai mes miegame, meldžiasi mamos kitose šalyse!

Mūsų Kalvarijose mamų grupelė bendrai maldai renkasi kiekvieną antradienį po rytmetinių šv. Mišių.

Pasiliekame bažnyčioje arba renkamės parapijos namuose. Daugiau informacijos ir kontaktus rasite mūsų parapijos internetinėje svetainėje.

VISIEMS PALAIMINTOS VISIEMS SAVAITĖS!!