Skelbimai 04-24

II Velykų sekmadienis

Šiandien yra antrasis Velykų sekmadienis, arba Dievo Gailestingumo sekmadienis. Džiaugiamės Kristaus prisikėlimu. Šis įvykis yra ypatingas ženklas, kad Dievas pasigailėjo nuodėmingų žmonių ir parodė savo gailestingumą visam pasauliui.

Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda už taiką. Šiokiadieniais po vakaro Šv. Mišių kalbėsime Dievo Gailestingumo vainikėlį, maldą į Arkangelą Mykolą ir giedosime suplikacijas.

Ateinantį sekmadienį pradedame gegužės mėnesį, kai ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Negalinčius dalyvauti pamaldose bažnyčioje kviečiami melstis šeimose, savo namuose.

Kitą sekmadienį mūsų šalyje yra švenčiama Motinos diena. Tą dieną prisiminkime maldoje savo mamas. Gegužės 2 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį, 19.00 val. šv. Mišios su mišparais už mūsų mirusias mamas prašant joms amžinojo džiaugsmo pas Viešpatį.

O ateinantį sekmadienį po 16 val. Mišių kviečiame pasilikti adoracijoje ir maldos vakare.

Penktadieniais 20 val. kviečiame visus jungtis į bendrą Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą ir S. Faustinos „Dienoraščio” skaitymas. Susitikime Online mūsų parapijos puslapyje lt https://vilniauskalvarijos.lt/ arba Youtube.

Kaip ir kasmet, turite galimybę skirti mūsų parapijai 1,2 proc. savo pajamų mokesčio už praėjusius metus. Nuo šių metų tai galite daryti tik internetu. Daugiau informacijos rasite zakristijoje.

Priminimas besiruošiantiems sutvirtinimo sakramentui! Ar jau užpildėte visus keturis privalomus Vilniaus Kalvarijų BINGO žaidimo laukelius? Jei ne: suskubkite! Artėjančios savaitės bus paskutinė proga juos užpildyti juos prieš Sekmines! Štai jau gegužės 1d. Po 16 val. Šv. Mišių jūsų lauks paskutinis šansas sudalyvauti šlovinime adoracijos metu. Po jų lauks paskutinė galimybė sudalyvauti parapijos Taizé pamaldose bei Diskusijų klube. Detalesnę informaciją rasite savo BINGO žaidimo lapelyje.

 

VISIEMS PALAIMINTOS VISIEMS SAVAITĖS!!