DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA VILNIAUS KALVARIJOSE

VERBŲ SEKMADIENIS

Balandžio 10 d. Verbos laiminamos Šv. Mišių metu 10.30, 12.00 val. (16.00 val. Šv. Mišių nėra)

SUSITAIKYMO PAMALDOS

Verbų sekmadienį balandžio 10 d.  16.00 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA

Balandžio 11 d.-12 d.  nuo 16.00 val. iki 19.00 val.

Balandžio 13 d.   nuo 14.00 val.  iki 19.00 val.

LIGONIŲ LANKYMAS 

Didįjį pirmadienį nuo 10.00 val.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

Didįjį pirmadienį, antradienį ir trečiadienį 19.00 val.

 

Didysis Velykų Tridienis

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 19.00 val.

Po Šv. Mišių 20.30 – 24.00 val. (Švč. Sakramento adoracija)

      DIDYSIS PENKTADIENIS

Kryžiaus kelias (VLN kalvarijose) 15.00 val.

Kristaus Kančios pamaldos 19.00 val.

      (Šv. Kryžiaus pagerbimas) 20.30 – 24:00 val.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Velykų valgių šventinimas nuo 12.00 val iki 17.00 val. (kas 30 min.)

Velyknakčio Liturgija 21.00 val.

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)

Šv. Mišios ir procesija 9.00 val.

Velykų dienos Šv. Mišios 12.00 val.

       ANTROJI VELYKŲ DIENA

Šv. Mišios 10.30 ir 12.00 val.

 

 Visos pamaldos transliuojamos:

https://vilniauskalvarijos.lt/

Youtube:

Vilniaus Kalvarijos