Skelbimai 04-03

V Gavėnios sekmadienis

Mielieji, šiais neramiais karo laikais į Lietuvą atvyksta vis daugiau ukrainiečių karo pabėgėlių, kuriems labai trūksta būstų, ypatingai Vilniuje ir jo apylinkėse. Dauguma iš jų yra finansiškai pajėgūs mokėti už būsto nuomą. Tad jeigu turite butą, sodybą ar bet kokias gyvenimui tinkančias patalpas, prašome užsukti į zakristiją – mūsų parapijietis profesionalus nekilnojamo turto brokeris VISIŠKAI NEMOKAMAI tarpininkaus apgyvendinant ukrainiečius. Ačiū už Jūsų dosnumą.

Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda už taiką. Šiokiadieniais po vakaro Šv. Mišių kalbėsime Dievo Gailestingumo vainikėlį, maldą į Arkangelą Mykolą ir giedosime suplikacijas. Penktadieniais nuo 7:30 iki 17:00 mūsų bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento Adoracija prašant taikos Ukrainoje ir visame pasaulyje.

Gavėnios laikotarpio pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:

  • Kryžiaus Kelias penktadieniais 18.30
  • Graudūs Verksmai sekmadieniais 11.30

Balandžio 10 d., švęsime Verbų sekmadienį. Prisiminsime iškilmingą Viešpaties Kristaus įžengimą į Jeruzalę. Palmių palaiminimas kiekvienų Mišių metu. Iškilminga procesija su palmėmis per sumą 12.00 val. Tai bus Didžiosios savaitės pradžia, kurios metu prisiminsime svarbiausius išganymo įvykius: Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Visos aukos surinktos kitą sekmadienį bus skirtos Vilniaus Kunigų Seminarijos išlaikymui.

Mūsų parapijos jaunimas kviečia įsigyti verbas iš pasipuošusių jaunų žmonių geltonomis liemenėmis ir paremti mūsų parapijos jaunimą.

Didžiąją savaitę išgyvensime gavėnios rekolekcijas. Verbų sekmadienį 16.00 val. atgailos pamaldos LT ir PL, kunigai klausys išpažinčių. Didįjį pirmadienį, antradienį ir trečiadienį Mišios su rekolekcijų homilija 19 val.

Balandžio 10 d. 16.00 val. Šv. Mišių nebus.

Visą gavėnios laikotarpį bažnyčioje jūsų lauks pasninko dėžė: kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones aukojant ilgesnio galiojimo maisto produktus.

Mūsų parapijos Caritas Artumo programos savanoriai norėtų padėti sumažinti vienišumą mūsų parapijoje. Jei Jūs pažįstate žmonių, kurie dėl savo amžiaus, ligos ar neįgalumo jaučiasi ir/ar yra vieniši, arba slaugo artimuosius ir dėl to neturi galimybės išeiti iš namų, prašau, padėkite mums su jais susipažinti. Prie bažnyčios įėjimo rasite skrajutes su visais kontaktais, į ką kreiptis. Prašau paimkite ir/ar perduokite tiems žmonėms, kuriems ši informacija gali būti aktuali. Taip pat daugiau informacijos rasite plakate, kabančiame lauke esančioje skelbimų lentoje. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą!

Penktadieniais 20 val. kviečiame visus jungtis į bendrą Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą ir S. Faustinos „Dienoraščio” skaitymas. Susitikime Online mūsų parapijos puslapyje lt https://vilniauskalvarijos.lt/ arba Youtube https://www.youtube.com/channel/UCh1ooWJI-zGTxsvJMA9Br_g

Didžios savaitės pirmadienį lankysime mūsų parapijos ligonius bei vyresnio amžiaus žmones, kurie norėtų atlikti velykinę išpažinti ir priimti Komuniją. Jeigu turime savo aplinkoje tokius žmones, arba juos pažįstate prašome užrašyti juos zakristijoje.

Jau yra galimybė užrašyti mums brangių gyvųjų vardus, kuriuos per Dievo Gailestingumo Oktavą (balandžio 18 – balandžio 25 d..), pavesime Dievo Gailestingumui. Už juos melsimės per vakarines Šv. Mišias 17.00 val. Ant staliukų, esančių Bažnyčios gale, yra lapeliai, kuriuose rašote artimųjų vardus ir galima užrašyti datą, nuo balandžio 18 dienos iki balandžio 25 dienos, kada norėtumėte, kad jie būtų perskaityti. Ir tuos lapelius atnešate į zakristiją. ,,Melskimės vieni už kitus” – ragino Šv. Jokūbas, tad į šį raginimą atsiliepkime.

Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM mūsų Vilniaus Kalvarijų parapijai. Užpildyti reikalingą formą kviečiame iki gegužės 2 d. Nuo šių metų paramą paskirti galimybė bus tik elektroniu būdu. Daugiau informacijos zakristijoje.

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai (Naujausius žurnalų Kelionės ir Artumos numerius).

Visiems palaimintos savaitės!