Patarnautojai, lektoriai, aiškintojai (komentatoriai) ir giesmininkai atlieka tikra prasme liturginę tarnybą.
Todėl savo pareigą jie turi atlikti su tokiu nuoširdumu bei pamaldumu ir taip tvarkingai, kaip dera tokioje aukštoje tarnyboje
ir kaip Dievo tauta iš jų teisingai reikalauja...

Liturginės
laikysenos ir gestai

Liturgija yra maldos žodžių ir kūno laikysenos bei gestų junginys...

Šv. Mišios

Eucharistija - tai tarsi antspaudas, pažymintis kiekvieno pakrikštytojo gyvenimo pradžią ir pabaigą...

Medžiaga ruošiama pagal kun. dr. A. Kajacko vadovėlį aukštosioms mokykloms

Bažnyčia liturgijoje – liturgijos raida istorijoje