Skelbimai 01-30

IV eilinis sekmadienis

Parapijos namų didžioje salėje yra eksponuojama paroda apie  ADELĘ DIRSYTĘ. (Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė buvo veikli ateitininkė, Sibiro kankinė. Savo gyvenimu ji parodė, kad meilė yra stipresnė už prievartą, kad tikėjimas į Dievą ir meilė Tėvynei padeda ištverti visus išmėginimus, o turintis prasmę žmogus niekada nepasiduoda). Parodą galima bus aplankyti iki vasario 27 d. (sekmadieniais) ar iš anksto suderinus laiką zakristijoje. Knygą, apie šią nuostabią asmenybę galima įsigyti pas mus zakristijoje.

Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimo šventė – Grabnyčios.

Šv. Mišios: 07.00, 12.00, 19.00val. (Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinamos Grabnyčių žvakės. Žvakes galima bus įsigyti bažnyčios zakristijoje)

Vasario 2-oji tai pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės ir vienuoles, vienuolius ir naujus pašaukimus į vienuolijas. Ypač šią dieną mūsų maldose prisiminkime Kristaus Karaliaus , Nukryžiuotojo Kristaus , ir Angelų Sargų seseris, gyvenančias mūsų parapijos teritorijoje. 

Vasario 3 d. Šv. Blažiejaus minėjimas. Šv. Mišios lietuvių kalba: 07.00 ir 19.00 val. Kiekvienų Šv. Mišių metu bus laiminamos žvakės ir jomis teikiamas palaiminimas nuo gerklės ir kitų ligų.

Vasario 5 d., kviečiame eiti Kryžiaus kelią: 8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose; 12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

Vasario 5 dieną, Šv. Agotos minėjimas. Šv. Mišios: 10.30, 12.00, 19.00 val.; Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinami duona ir vanduo. 

Dėkojame visiems geradariams ir Vilniaus Kalvarijų mylėtojams – aukojantiems mūsų parapijos išlaikymui!  PARAMA

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti naujus žurnalus šeimai: Kelionė bei Artuma numerius. Bei žavingą žurnalą vaikams BITUTĖ. 

Visiems palaimintos savaitės