Skelbimai 02-27

VIII eilinis sekmadienis  

Šiuo metu Ukrainai kaip niekuomet reikalingas visapusiškas mūsų palaikymas. Kviečiame visus palaikyti malda, o galinčius prisidėti ir finansiškai. Tai galima bus padaryti šiandien po kiekvienų Šv. Mišių išeinant iš bažnyčios arba internetu. Daugiau informacijos: https://www.caritas.lt/

Šiandien parapijos namų didžioje salėje paskutinė diena, kada galima dar pamatyti eksponuojamą parodą apie ADELĘ DIRSYTĘ. (Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė buvo veikli ateitininkė, Sibiro kankinė. Savo gyvenimu ji parodė, kad meilė yra stipresnė už prievartą, kad tikėjimas į Dievą ir meilė Tėvynei padeda ištverti visus išmėginimus, o turintis prasmę žmogus niekada nepasiduoda). Knygą, apie šią nuostabią asmenybę galima įsigyti pas mus zakristijoje.

Esant įtampai pasaulyje, prašant Dievo taikos ir globos, kiekvieną sekmadienį Šv. Mišių metu (per 12.00 val. sumą) bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda prašant taikos.

Kovo 2 d. Pelenų Trečiadienis ir Gavėnios pradžia. Privaloma laikytis susilaikymo nuo mėsiškų valgių (abstinencijos) ir pasninko.

Šv. Mišios ir pelenų barstymas 7.00, 10.30, 19.00

Gavėnios metu pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:

Kryžiaus Kelias penktadieniais 18.30

Graudūs Verksmai sekmadieniais 11.30

Gavėnios pasninko dėžė. Kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones aukodami ilgesnio galiojimo maisto produktus.

Kovo 4 d. Šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos ir Vilniaus Arkivyskupijos globėjo iškilmė. I mėn. penktadienis.

Kovo 5 d. I mėn. šeštadienis. Kryžiaus Kelias Vilniaus Kalvarijose. Pradžia 8.00 nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose, šalia sanatorijos „Pūšyno Kelias”. 00 Šv. Mišios bažnyčioje.

Penktadienį (kovo 4) 20.00 kviečiame visus jungtis į bendrą Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą ir S. Faustinos „Dienoraščio” skaitymą Susitikime Online mūsų parapijos puslapyje lt

https://vilniauskalvarijos.lt/ arba Youtube https://www.youtube.com/channel/UCh1ooWJI-zGTxsvJMA9Br_g

Mūsų parapijos Caritas kviečia jungtis naujus Carito savanorius. Ypač prie prasidedančios (kovo 3 d., ketvirtadienį) Carito „Artumo“ programos, kurios tikslas – rūpintis itin pažeidžiamais vyresnio amžiaus vienišais žmonėmis, ligoniais ir neįgaliaisiais, teikti jiems reikiamą pagalbą ir padėti pasijusti pilnaverčiais bendruomenės nariais. Carito kvietimą rasite skelbimų lentoje, bei internetiniame puslapyje, arba jau dabar užpildykite savanorio anketas, kurios yra padėtos bažnyčios gale ir įmeskite jas į Carito dėžutę. Jūsų įsitraukimas į šią veiklą taps geriausiu meilės liudijimu žmogui, kuriam reikia mūsų artumo.

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai (Atnaujintą numerį Kelionė bei Artuma. Bei žavingą žurnalą vaikams BITUTĖ. Tai pat Jūsų laukia knygos, apie kankinę Adėlę Dirsytę.

Dėkojame visiems geradariams ir Vilniaus Kalvarijų mylėtojams – aukojantiems mūsų parapijos išlaikymui! https://bank.paysera.com/popup/pay/pick_payment_email

Visiems palaimintos savaitės!!