Skelbimai 03-06

I gavėnios sekmadienis

Šiuo metu Ukrainai kaip niekuomet reikalingas visapusiškas mūsų palaikymas. Ačiū Jums visiems ir kiekvienam asmeniškai už finansinę paramą kenčiantiems nuo karo žmonėms Ukrainoje. Surinkome 5310 eurų: dėkojame už Jūsų dosnumą, jautrumą ir norą pagelbėti esantiems sunkioje padėtyje.

Kreipiamės į šeimas ar pavienius asmenis, kurie norėtų ir galėtų tapti bičiuliais atvykstantiems iš Ukrainos (tai yra palaikyti ryšį, bendravimą su jais). Aktualu būtų žinoti kiek šeimoje narių, kokio amžiaus vaikai, kokiomis kalbomis gali bendrauti, kur gyvena ir pan. Informacijos lauksime zakristijoje.

Šiandien po 16 val. Šv. Mišių kviečiame pasilikti bažnyčioje vyksiančiame šlovinime. Taip pat kviesime vėl žengti sinodiniu keliu ir susitikti drauge apmąstyti trečiąją temą.

Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda už taiką. Šiokiadieniais po vakaro Šv. Mišių kalbėsime Dievo Gailestingumo vainikėlį, maldą į Arkangelą Mykolą ir giedosime suplikacijas. Penktadieniais nuo 7:30 iki 17:00 mūsų bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento Adoracija prašant taikos Ukrainoje ir visame pasaulyje.

Gavėnios laikotarpio pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:

Kryžiaus Kelias penktadieniais 18.30

Graudūs Verksmai sekmadieniais 11.30

Kovo 10 d. 20 val. jūsų kaip visuomet lauks Taizé pamaldos. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse susitikime maldai už tėvynę ir visus šiandien savo tėvynę ginančius. Pabūkime kartu maldos ir giesmės bendrystėje.

Kaip sekasi žaisti Vilniaus Kalvarijų BINGO? Jei jau spėjai surinkti eilutę, stulpelį ar įstrižainę užsuk į Zakristiją, kur tavęs lauks dovana – naujieji Vilniaus Kalvarijų maišeliai. Žaidime nedalyvaujantys parapijiečiai ir parapijos svečiai turės galimybę maišelį įsigyti.

Kovo 11 – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios už Tėvynę LIETUVĄ 12.00 val., Mišioms vadovaus kun. Kęstutis Dvareckas. Tą dieną nebus 07.00 val. rytinių Šv. Mišių.

Visą gavėnios laikotarpį bažnyčioje jūsų lauks pasninko dėžė: kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones aukojant ilgesnio galiojimo maisto produktus.

Penktadieniais 20 val. kviečiame visus jungtis į bendrą Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą ir S. Faustinos „Dienoraščio” skaitymus. Susitikime Online mūsų parapijos puslapyje lt https://vilniauskalvarijos.lt/ arba Youtube https://www.youtube.com/channel/UCh1ooWJI-zGTxsvJMA9Br_g

Dėkojame visiems geradariams ir Vilniaus Kalvarijų mylėtojams, aukojantiems mūsų parapijos išlaikymui! https://bank.paysera.com/popup/pay/pick_payment_email

Kviečiame parapijiečius trumpam atsitraukti nuo šių dienų karinių žiaurumų ir leistis į piligrimystę Maltoje – vidinio atsivertimo kelionę prašant taikos Pasauliui ir karo pabaigos. Kelionė vyks nuo balandžio 24 d. iki gegužės 1 d.; grupę lydės kun. Dovydas Grigaliūnas; daugiau informacijos ir registracija zakristijoje.

Kviečiame dalyvauti Kalvarijų parapijos gavėnios rekolekcijose, kurioms vadovaus Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Darius Trijonis. Rekolekcijos vyks kovo 18-20 d. Vilniaus jėzuitų gimnazijos Guopstų stovyklavietėje, apie 20 km nuo Vilniaus. Renginio pradžia penktadienį vakare, planuojame baigti sekmadienį po pietų. Galima dalyvauti ir be nakvynės, tai reikia pažymėti registracijos anketoje. Jeigu nusprendėte dalyvauti, kviečiame užpildyti anketą: https://forms.gle/n5MjNrGA5N6uLsF17, jeigu turite klausimų ar pasitikslinimų arba norite registruotis ne elektroniniu būdu, kreipkitės – el. paštu miskiniene.sonata@gmail.com arba telefonu 868625931

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai (Naujausius žurnalų Kelionė ir Artuma numerius bei žavingą žurnalą vaikams BITUTĖ.)

 

Visiems palaimintos savaitės!