Skelbimai 03-20

III gavėnios sekmadienis

Ačiū už aukas bėgantiems nuo karo Ukrainos žmonėms. Šiuo metu Ukrainai kaip niekuomet reikalingas visapusiškas mūsų palaikymas. Kreipiamės į šeimas ar pavienius asmenis, kurie norėtų ir galėtų tapti bičiuliais atvykstantiems iš Ukrainos (tai yra palaikyti ryšį, bendravimą su jais). Aktualu būtų žinoti kiek šeimoje narių, kokio amžiaus vaikai, kokiomis kalbomis gali bendrauti, kur gyvena ir pan. Informacijos lauksime zakristijoje.

Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda už taiką. Šiokiadieniais po vakaro Šv. Mišių kalbėsime Dievo Gailestingumo vainikėlį, maldą į Arkangelą Mykolą ir giedosime suplikacijas. Penktadieniais nuo 7:30 iki 17:00 mūsų bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento Adoracija prašant taikos Ukrainoje ir visame pasaulyje.

Ateinantį sekmadienį, tradiciškai po 16.00 val. šv. Mišių kviečiame į mūsų bendruomenės sinodinį susitikimą panagrinėti 4-ąją sinodo temą: „Bendra atsakomybė misijoje“

Gavėnios laikotarpio pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:

Kryžiaus Kelias penktadieniais 18.30

Graudūs Verksmai sekmadieniais 11.30

Kaip sekasi žaisti Vilniaus Kalvarijų BINGO? Jei jau spėjai surinkti eilutę, stulpelį ar įstrižainę užsuk į Zakristiją, kur tavęs lauks dovana – naujieji Vilniaus Kalvarijų maišeliai. Žaidime nedalyvaujantys parapijiečiai ir parapijos svečiai turės galimybę maišelį įsigyti.

Visą gavėnios laikotarpį bažnyčioje jūsų lauks pasninko dėžė: kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones aukojant ilgesnio galiojimo maisto produktus.

Kovo 25 dieną – minima Viešpaties Apreiškimo iškilmė. Šv. Mišios 07.00 val. ryte, ir 19.00 val. vakare.

Kovo 26 dieną nuo 10.00 iki 20.00 val. parapijos Caritas dalyvauja pavasarinėje Maisto banko akcijoje parduotuvėje Mandarinas. Dalis surinktų produktų bus skiriama ukrainiečiams. Kviečiame parapijiečius aktyviai dalyvauti.

Penktadieniais 20 val. kviečiame visus jungtis į bendrą Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą ir S. Faustinos „Dienoraščio” skaitymus. Susitikime Online mūsų parapijos puslapyje lt https://vilniauskalvarijos.lt/ arba Youtube https://www.youtube.com/channel/UCh1ooWJI-zGTxsvJMA9Br_g

Gavėnia taip pat yra laikas, kai esame kviečiami uoliau naudotis malone priimti atgailos ir susitaikinimo sakramentą. Mūsų bažnyčioje išpažinties klausomasi kasdien prieš kiekvienas Šv. Mišias. Taip pat išpažinčių klausysime šeštadienį nuo 12.00 iki 15.00. Nepamirškime gerai pasiruošti sakramentinei išpažinčiai ir įvykdyti visas atgailos sakramento sąlygas.

Kovo 25–26 dienomis mūsų bažnyčioje vyks popiežiaus Pranciškaus pasiūlyta iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“. Bažnyčia bus atvira visą parą nuo penktadienio 7 ryto iki šeštadienio 7 val. Vyks Švč. Sakramento adoracija, bus galima susitikti su kunigu pokalbio ar sutaikinimo sakramento. Penktadienį, kovo 25-ąją, 7 val. iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“ prasidės Šv. Mišiomis.

Kviečiame leistis į piligrimystę Maltoje – vidinio atsivertimo kelionę prašant taikos Pasauliui ir karo pabaigos.

Kelionė vyks nuo balandžio 24 d. iki gegužės 1 d.

Grupę lydės kun. Dovydas Grigaliūnas. (Daugiau informacijos ir registracija zakristijoje)

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai (Naujausius žurnalų Kelionės ir Artumos numerius).

Ir nepamirškime, kad ateinantį sekmadienį keičiasi laikas: savo laikrodžius pasuksime valanda į priekį.

 

Visiems palaimintos savaitės!