Skelbimai 04-10

Verbų sekmadienis 

Ačiū visiems už šio sekmadienio aukas, kurios yra skirtos Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui. Šiuo metu Seminarijoje kunigystei ruošiasi 24 kandidatai iš įvairių Lietuvos vyskupijų, 10 iš jų priklauso Vilniaus arkivyskupijai. Seminarijos bendruomenė reguliariai meldžiasi už geradarius ir aukotojus, prisimindami juos Šv. Mišiose ir prašydami, kad Viešpats dosniai atlygintų už jų dosnumą bei apsaugotų nuo visų pavojų.

Didįjį pirmadienį, antradienį ir trečiadienį Mišios su rekolekcijų homilija 19 val. rekolekcijas praves ir per šias dienas mus lydės t. Stasys Kazėnas SJ. Išpažinčių klausysime rekolekcijų dienomis nuo 16:00 val.

Balandžio 11 d., lankysime mūsų parapijos ligonius bei vyresnio amžiaus žmones, kurie norėtų atlikti velykinę išpažinti ir priimti Komuniją. Jeigu turime savo aplinkoje tokius žmones, arba juos pažįstate prašome užrašyti juos zakristijoje.

Didžiąją savaitę išgyvensime didžiausius mūsų išganymo slėpinius: Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Tegul tai būna laikas, kai apmąstome savo santykį su Dievu ir aktyviai dalyvaujame Velykų tridienio šventime.

Didysis Velykų Tridienis

DIDYSIS KETVIRTADIENIS 

Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 19.00 val. Po Šv. Mišių 20.30 – 24.00 val. (Švč. Sakramento adoracija)

 DIDYSIS PENKTADIENIS 

Kryžiaus kelias (Vilniaus kalvarijose) 15.00 val. Kristaus Kančios pamaldos 19.00 val.

(Šv. Kryžiaus pagerbimas) 20.30 – 24:00 val.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS 

Velykų valgių šventinimas nuo 12.00 val iki 17.00 val. (kas 30 min.)

Velyknakčio Liturgija 21.00 val.

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS) 

Šv. Mišios ir procesija 9.00 val. Velykų dienos Šv. Mišios 12.00 val.

ANTROJI VELYKŲ DIENA 

Šv. Mišios 10.30 ir 12.00 val.

Mūsų parapijos Caritas Artumo programos savanoriai norėtų padėti sumažinti vienišumą mūsų parapijoje. Jei Jūs pažįstate žmonių, kurie dėl savo amžiaus, ligos ar neįgalumo jaučiasi ir/ar yra vieniši, arba slaugo artimuosius ir dėl to neturi galimybės išeiti iš namų, prašau, padėkite mums su jais susipažinti. Prie bažnyčios įėjimo rasite skrajutes su visais kontaktais, į ką kreiptis. Prašau paimkite ir/ar perduokite tiems žmonėms, kuriems ši informacija gali būti aktuali. Taip pat daugiau informacijos rasite plakate, kabančiame lauke esančioje skelbimų lentoje. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą!

Jau yra galimybė užrašyti mums brangių gyvųjų vardus, kuriuos per Dievo Gailestingumo Oktavą (balandžio 18 – balandžio 25 d..), pavesime Dievo Gailestingumui. Už juos melsimės per vakarines Šv. Mišias 19.00 val. Ant staliukų, esančių Bažnyčios gale, yra lapeliai, kuriuose rašome artimųjų vardus ir galima užrašyti datą, nuo balandžio 18 dienos iki balandžio 25 dienos, kada norėtumėte, kad jie būtų perskaityti. Ir tuos lapelius atnešate į zakristiją. ,,Melskimės vieni už kitus” – ragino Šv. Jokūbas, tad į šį raginimą atsiliepkime.

Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM mūsų Vilniaus Kalvarijų parapijai. Kviečiame iki gegužės 2 d. užpildyti reikalingą formą. Nuo šių metų paramą paskirti galimybė bus tik elektroniu būdu. Daugiau informacijos zakristijoje.

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai (Naujausius žurnalų Kelionės ir Artumos numerius).

 

Visiems palaimintos savaitės!