Skelbimai 2021-09-06

I mėnesio pirmadienis – vakare sudetinės šv. Mišios už mirusius su gedulingais mišparais.

Kviečiame į piligrimystę:

  • Rugsėjo 11 d. – į Šiluvą (auka: 10€). Registracija zakristijoje. Išvykstame 07.00 val. ryto nuo bažnyčios.

Rugsėjo 12 d. –  Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai, tad kviečiame į kryžiaus kelią, pradėsime 8 val. ryte prie „Pušyno kelio“ sanatorijos, o baigsime Šv. Mišiomis 12 val.

Rugsėjo 12 d. – po 16.00 val. Mišių kviečiame į VALSTYBINIO VILNIAUS KVARTETO koncertą. Bus atlikti kūriniai, skirti mūsų parapijos atlaidų užbaigimo proga.

Rugsėjo 14 d. –  Kryžiaus Išaukštinimas, tad kviečiame į kryžiaus kelią, pradėsime 8 val. ryte prie „Pušyno kelio“ sanatorijos, o baigsime Šv. Mišiomis.

Nuo Rugsėjo 15 d. – pradėsime registruoti Vaikus į Pirmosios Komunijos susitikimus. Išsamesnė informacija mūsų interneto puslapyje Vilniauskalvarijos.lt O ką veikti tiems vaikams, kurie šiemet jau priėmė Pirmąją Komuniją? Juos kviečiame tęsti tikėjimo kelionę ir jau dabar zakristijoje užsirašyti į jiems skirtą grupelę.

Rugsėjo 26 d.po kiekvienų Šv. Mišių šventinsime automobilius ir kitas transporto priemones.

  • Zakristojoje Jūsų laukia naujausieji žurnalų KELIONĖ ir ARTUMA numeriai.

****************************************

DVASINĖS PRATYBOS KASDIENYBĖJE

„EIK Į SAVO KAMBARĖLĮ”

>>> Registracija <<<

Šv. Ignaco Dvasinės pratybos – tai 33 savaičių  kelionė, trokštantiems gilinti asmeninį ryšį su Dievu ir ieškoti  jo kasdienybėje;

tai įsipareigojimas kasdieninei maldai (20-40min.) ir kartą per savaitę, dalintis gyvenimo bei maldos patirtimi su dvasinės kelionės bičiuliais.

Pradžia:

Rugsėjo 29 d. – 18.30 val.,

Spalio  6 d. – 18.30 va;. (negalėjusiems atvykti 09.29 d.)     

Vieta: Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo(Kalvarijų) parapijos namuose

****************************************

Visiems palaimintos savaitės!!!