Skelbimai 2021-08-29

 • Mokyklinėmis ir kanceliarinėmis priemonėms kviečiame kaip ir kasmet pasidalinti su mūsų parapijos Carito vaikais. Kanceliarinių priemonių galima paaukoti nuo kito sekmadienio į dėžę prie Marijos altoriaus.
 • Rugsėjo 3 d. penktadienį pirmasis mėnesio penktadienis, po vakarinių šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir melsimės Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.
 • Rugsėjo 4 d.pirmąjį mėnesio šeštadienį, kviečiame eiti Kryžiaus kelią:
    • 8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose;
    • 12 val. Šv. Mišios bažnyčioje. Nepamirškime pasiimti su savimi ir piligrimo pasą, kurį, jeigu dar neturite, galima gauti zakristijoje.
 • Rugsėjo 4 d. po vakarinių šv. Mišių 20.00 val. norime pakviesti į kun. Mozės Mitkevičiaus knygos „Nesuskambėjęs pragaras“ pristatymą. Bus galimybė, dar neturintiems, įsigyti knygą su paties autoriaus dedikacija.
 • Ateinantį sekmadienį po 16 val. Mišių kviečiame pasilikti adoracijoje ir maldos vakare. 
 • Kviečiame į piligrimystę, Registracija zakristijoje:
    • Rugsėjo 2 d., ketvirtadienį, į Trakus,(kaina 5€) – išvykstame – 10.30 val., 12.00 val. – aukojamos šv. Mišios.
    • Rugsėjo 11 d., šeštadienįį Šiluvą, (kaina 10€)išvykstame – 07.00 val.
 • Rugsėjo 4 d. VAJC kviečia į tradicinį piligriminį žygį: Aušros Vartai-Trakai, pradžiai 08.00 val. Nuo Aušros Vartų koplyčios. Jau penkioliktą kartą rudenį pradėsime žygiuodami į Trakus pas Mariją.
 • Zakristijoje Jūsų laukia kaip visada labai įdomus naujas žurnalo KELIONĖ numeris.
 • Vilniaus Arkivyskupijos CARITAS organizuoja šiais metais Parapijų karitatyvinių animatorių mokymus. Tikslas – parengti parapijos bendruomenės narius karitatyvinei pastoracinei tarnystei, kylančiai iš tikėjimo Kristumi. Labai įdomus mokymai, visus susidomėjusius kviečiame užsukti į zakristiją.
 • Vaikus į Pirmosios Komunijos susitikimus pradėsime registruoti rugsėjo 15 d. Išsamesnė informacija mūsų interneto puslapyje www.vilniauskalvarijos.lt

 

 

Visiems palaimintos savaitės ir Dievo palaimos pilnų Naujųjų Mokslo Metų!!