Skelbimai

GEGUŽINĖS PAMALDOS VILNIAUS KALVARIJOSE

Gegužės mėnuo yra skirtas mūsų dangiškajai Motinai – Švč. Mergelei Marijai. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švč. Mergelės Marijos užtarimo kasdieniuose reikaluose: gegužinės pamaldos kiekvieną dieną 18.45 val., sekmadieniais – 11.30 val.   Švč. Mergelės Marijos litanija Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, …

GEGUŽINĖS PAMALDOS VILNIAUS KALVARIJOSE Read More »

2023 03 12 PARAPIJOS SKELBIMAI

III gavėnios sekmadienio (kovo 12 d.) skelbimai   Šiandien po 12 val. šv. Mišių Carito „Artumo“ programos savanoriai kvietė į senjorų susitikimą, kuris vyko mūsų parapijos namų didžiojoje salėje.   Kiekvieną gavėnios sekmadienį, po 16 val. Šv. Mišių, kviečiame į popiežiaus laiško Christus Vivit skaitymą ir aptarimą parapijos namuose. Nepraleiskime progos susitikti ir prasmingai pabendrauti aktualiomis temomis.   …

2023 03 12 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 03 05 PARAPIJOS SKELBIMAI

II Gavėnios sekmadienio (kovo 3 d.) skelbimai   Šiuo metu Ukrainai kaip niekuomet reikalingas visapusiškas mūsų palaikymas. Dėkojame už finansinę paramą žmonėms, kenčiantiems nuo karo Ukrainoje. Iš viso surinkome 5160 eurų: ačiū už Jūsų dosnumą, jautrumą ir norą pagelbėti esantiems sunkioje padėtyje.   Šiandien, kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį, po 16 val. šv. Mišių Adoracija …

2023 03 05 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 02 12 PARAPIJOS SKELBIMAI

VI eilinio sekmadienio (vasario 12 d.) skelbimai   Šį sekmadienį, vasario 12 d., po 12 val. šv. Mišių senjorų susitikimas parapijos namų Didžiojoje salėje.   Antradienį, vasario 14 d., mažieji Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. 11.30 val. Rožinio maldai vadovaus, o 12 val. Šv. Mišias aukos dekanas kun. Alfredas Puško. Tiek rožinio maldą, tiek Šv. Mišias transliuos Marijos …

2023 02 12 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 02 05 PARAPIJOS SKELBIMAI

V eilinio sekmadienio (vasario 5 d.) skelbimai Šv. Agotos minėjimas   Šiandien, kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį, po 16 val. šv. Mišių Adoracija ir maldos vakaras.    Vasario 6 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį, 19 val. gedulingos šv. Mišios už mūsų mirusiuosius su mišparais.   Vasario 11 d., šeštadienį, bažnyčia mini Liurdo Švč. Mergelę Mariją bei pasaulinę ligonių …

2023 02 05 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 01 29 PARAPIJOS SKELBIMAI

IV eilinio sekmadienio (sausio 29 d.) skelbimai   Ketvirtadienį, vasario 2 dieną, Kristaus Paaukojimo šventė – Grabnyčios. Šv. Mišios 7 ir 19 val.; Kiekvienų Šv. Mišių metu bus šventinamos Grabnyčių žvakės. Žvakes galima bus įsigyti bažnyčios zakristijoje.  Vasario 2-oji taip pat ir pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės už vienuoles, vienuolius ir naujus pašaukimus į vienuolijas. …

2023 01 29 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 01 15 PARAPIJOS SKELBIMAI

II eilinio sekmadienio (sausio 15 d.) skelbimai   Sausio 18-25 d. minime visuotinės maldos už krikščionių vienybę savaitę. Tuo metu įvairių konfesijų krikščionys renkasi į bendras pamaldas, konferencijas ir ekumeninius susitikimus. Taip jie stengiasi įveikti visus susiskaldymus ir pasiekti tikinčiųjų bendruomenės Kristuje vienybę.   Kitą sekmadienį, sausio 22 d., popiežiaus Pranciškaus iniciatyva nuo 2019 m. bus …

2023 01 15 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 01 08 PARAPIJOS SKELBIMAI

III sekmadienio po Šv. Kalėdų, Viešpaties Krikšto šventės (sausio 8 d.) skelbimai   Šiandien liturgijoje švenčiame Viešpaties Krikšto šventę. Jėzus stovi tarp nusidėjėlių, kad iš Jono priimtų atsivertimo krikštą. Nuo tos akimirkos jis pradeda viešą veiklą, skelbdamas Dievo karalystę ir ragindamas atsiversti.   Šiandien taip pat yra proga padėkoti Dievui už savo Krikšto sakramentą. Jono …

2023 01 08 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2022 12 25 PARAPIJOS SKELBIMAI

Šv. Kalėdų iškilmės sekmadienio (gruodžio 25 d.) skelbimai   Gruodžio 30 d., penktadienį, Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo – šventė. Kviečiame ateiti į bažnyčią ir melstis už mūsų šeimas, kad jos augtų tikėjimu, viltimi ir meile Dievui bei žmonėms. Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo – šventė yra taip pat ir visų …

2022 12 25 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2022 12 18 PARAPIJOS SKELBIMAI

IV Advento sekmadienio (gruodžio 18 d.) skelbimai   Šiandien, gruodžio 18 d., pradėsime šių metų Advento rekolekcijas: 14.30 val. bus susitaikinimo pamaldos, kurių metu kunigai klausys išpažinčių, 16 val. šv. Mišios. O gruodžio 19 ir 20 dienomis, 19 val., kviečiame į rekolekcijų šv. Mišias su pamokslu – rekolekcijas šiais metais praves kun. Kęstutis Dvareckas. Šiomis dienomis …

2022 12 18 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

Scroll to Top